Over de überGoldMorg iets verderop.

 

NSS 25.3.2014 Den Haag war nützlich, was usefull,

siehe, see   www.GoldMurks.de/2

 

Vorbeugung & Lösung  --- prevention & solution

see   www.GoldMorgs.Com/Jesus

oder     www.GoldMurks.de/sperr

 

Siehe bitte auch  www.goldmurks.de/bgm

und www.GoldMurks.de/Sperr

 

==============

 

 

 

 

 

~~~ Einführung, introduction, inleiding 

                            ( politische Partei  LOT to.kg )

Wilkommen auf unsere Website. Seien Sie bitte nicht enttausht falls Sie die Inhalt nicht ganz oder sogar ganz nicht verstehen. Die wirklichkeit ist leider weit mehr ausserordentlich als James Bond und Science Fiktion zusammen.

Deutsche Sprache siehe  www.GoldMurks.de/d  bitte.

Folgend unten NL und englische Sprache, daher wir uns leider noch in den NL verhalten, obwohl unsere Partei eine europaeische ist.

 

EN, en: next we have written in english and dutch.

NL,  nl:   hiervolgend hebben we engels en nederlands geschreven.

 

Remember, press ctrl+ for larger & ctrl - for smaller text

Translations?

Use the free Chrome browser;   www.google.com/chrome

Or copy-paste the URL, of this page it is   www.lotto.kg

Or pieces of tekst into;    translate.google

Notice that dutch and English are mixed on this website.

Переводы?

Используйте бесплатную Chrome браузер; www.google.ru/chrome

Или скопировать-вставить URL, этой страницы это  www.lotto.kg

в;  translate.google

Обратите внимание, что голландский и английский смешиваются на этом сайте.

 

 

for the GoldCoins see also  www.sicherebank.com 

 

(not yet ready, nog niet klaar)

(die Ueberarbeitung dieses Teils ist leider heutzutage immer noch nicht fertig)

extensive about  GoldMorgs  see www.Lotto.kg/goldmorgs

about the victory on the ESM treaty see www.Lotto.kg/esm

 


 

 

Fantastisch, een superbus die de überGoldMorg platwalst,

zo terug het riool in. (Hij graait in de grote (collecte)bus.)

 

 

Deze stickers zijn verkrijgbaar, zie verderop.

 

 

 

 

 

Rijswijker doet aangifte en waarschuwt überklanten

 

De beheerder van deze website weigert elke verantwoordelijkheid en weigert elke aansprakelijkheid, voor de waarheidsgetrouwheid en/of de inhoud.

 

Citaat aanvang“"””:

 

U vindt ons zwartschilders? Raadpleeg dan eens Uw advocaat voor het uurtarief van minimaal E 175,- Deze zal U vast wel goed voorlichten of doorverwijzen. Maar Uw dure advocaat zal erg voorzichtig zijn en niet zo openlijk als wij het goede advies geven. Uw dure advocaat vreest namelijk vast wel voor jura- en claimterreur door über en consorten en hun bloedhonden.

 

Doe onmiddelijk aangifte bij de politie van elke auto waarvan U een gegrond vermoeden heeft dat deze voor über illegaal gebruikt wordt. Deze is dan namelijk niet verzekerd. Zie daarover verderop. De politie moet daarom onmiddelijk optreden, de auto van de weg halen en het aan de verzekeraars bekend maken. De aangifte is geen “slecht klikken” want U voorkomt daarmee enorme ellende voor anderen.

 

Er zijn twee enorme problemen met illegale über-ritten:

De chauffeur En de klant zijn (mede)plichtig aan een criminele activiteit.

De auto en de rit zijn aan alle kanten niet / niet goed verzekerd.

Ook de klant is dan zowel strafbaar als vol aansprakelijk.

“Feest” voor de dure advocaten maar een afgrond voor de klant.

De klant kan niet beweren dat die het niet wist omdat een legale taxi een geldig blauw taxi-nummerbord heeft. Dag über, rot beter meteen op uit ons NL.

 

Een taxi heeft normaal een blauw nummerbord met zwarte letters en cijfers. Als über-klant bent U verplicht om de auto die U gebruikt heeft onmiddelijk aan te geven bij de politie als deze geen geldig blauw taxi-nummerbord heeft. Als U een hekel heeft aan die amerikaanse grootgraaiers die ons land platwalsen, dan kunt U doen alsof U klant bent. Als de auto komt voorrijden en geen blauw nummerbord heeft, dan moet U de rit weigeren en onmiddelijk telefonisch aangifte van het kenteken doen bij de politie. De politie moet dan onmiddelijk optreden om de onverzekerde auto van de weg te halen. Geef Uw huisadres niet aan die über-chauffeur en spreek niet vlak bij Uw huis af maar op een drukke plaats. Een betrapte über-chauffeur kan namelijk heel vervelend worden en dat op U af reageren in plaats van op een crimineel über-bedrijf.

Boven op de aangifte kunt U ook nog brieven sturen, met vermelding van het kenteken, naar de vereniging van banken en verzekeraars. Deze is dan verplicht het aan haar leden door te geven.

 

Het echt gebruik maken van een über-rit zonder taxi-vergunning kan Uw leven verwoesten. Een echte taxi heeft een blauw nummerbord.

Vanaf maandag acht december 2014 kan elke klant van een illegale über-rit als crimineel vervolgd worden. Elk zo een über-klant klant wordt dan een opdrachtgever van een criminele activiteit genoemd, als bij de über-auto het geldige blauwe taxi-nummerbord ontbreekt. 8 dec heeft de bestuursrechtspraak / het College van Beroep Bedrijfsleven namelijk bevestigd dat de über-diensten en soortgelijk, zonder taxi-vergunning illegaal zijn. Zoals bekend vervolgt justitie al tenminste vier mensen die zonder taxi-vergunning voor über gereden hebben. Het is alom bekend gemaakt. Justitie gaat er dus van uit dat elke über-klant en elke über-chauffeur het dus moet weten. Wettelijk was het al zo dat iedereen wordt geacht de wetten en regels te kennen en zich daaraan te houden.

 

De klanten en chauffeurs “van” über kunnen ook jaren later alsnog een strafblad krijgen als de taxi-vergunning ontbrak. Zij kunnen misschien zelfs vervolgd worden voor het bewust deelnemen aan of ondersteunen van een criminele organisatie en het bewust deelnemen aan of ondersteunen van de uitbreiding van een criminele organisatie.

 

Een strablad heeft (voor de gewone burger) vreselijke gevolgen.

Zeer vaak wordt zijn hele (gezins)leven voor de rest van zijn leven totaal verwoest.

Als de werkgever van iemand af wil dan kan die dat opeens doen vanwege het strafblad. Als de bank de hypotheek of lening wil beeindigen of duurder wil maken, dan kan dat ook vanwege het strafblad. Zelfs het UWV of de gemeente kan de uitkering weigeren of zwaar korten als iemand door een strafblad werkloos wordt of minder kans op werk  heeft ("eigen schuld").

De foute über-klant wordt dan "in de goot getrapt". Denkt U dat U door de 50+ of 55+ regeling Uw huis en pensioen niet op hoeft te eten? Dat wordt dan helemaal anders, in Uw nadeel. De gemeenten moeten wel onder de 50+ of 55+ regeling aan mensen met een riant vermogen een bijstandsuitkering betalen. Maar de gemeenten zijn krap bij kas en hebben daar een vreselijke hekel aan. Stap dus niet in een über-auto als deze geen blauw taxi-nummerbord heeft.

 

Het gebruik van über wordt op internet geregistreerd en de betaling ook. Deze strop hangt vijf jaren lang om de nek van de über-klanten en de über-rijders. Het is ook voor de klant verplicht om te controleren of über-auto het blauwe taxi-nummerbord heeft. Boze tongen beweren dat justitie slap optreedt tegen über om later flink te oogsten. Justitie krijgt namelijk van de regering geld per veroordeling, groot of klein. Door über kunnen namelijk heel veel mensen als crimineel vervolgd worden als über-klant of über-chauffeur van een illegale über-rit. Door de internetregistratie kan justie dan heel makkelijk later grote aantallen een strafblad bezorgen en zo heel veel geld vangen. Justitie vangt dan vele malen meer geld dan wanneer justitie nu onmiddelijk über geheel “de grond in stampt”.

 

Het gebruiken van illegale über-diensten en dat soort diensten is geen "onschuldige burgelijke ongehoorzaamheid". De kranten en tv-zenders laten het lijken alsof über slim, goedkoop, spannend, stout, modern, cool, etc. is. Daarmee nemen de bladen en omroepen U helemaal in de maling. Een illegale über-rit is voor U achterlijk oliedom.

Doe het niet, riskeer niet de verwoesting van Uw (gezins)leven.

Dat is het helemaal niet waard.

Voor über wordt het woekerwinst met 20% van de prijs voor alleen maar die internetservice. über lacht om de klanten als hun leven verwoest wordt, anders zou über niet eens bezig zijn."

 

“über-chauffeurs” opgepast. Über wekt de indrukt dat zij de boetes gaan betalen. Maar die boetes zijn kruimels vergeleken met de enorme ellende die U door een strafblad gaat krijgen. Über gaat heus niet al die tonnen aan ellende per persoon vergoeden. U blijft met die tonnenstrop.

 

U was al uber-chauffeur of über-klant van een illegale über-dienst en U heeft spijt? Dan adviseren wij U om onmiddelijk aangifte te doen tegen über. Op grond van Uw aangifte kan justitie afzien van vervolging tegen U. Über is namelijk de deskundige en heeft opzettelijk een strafbaar feit bij U uitgelokt. De taktiek van het amerikaanse über is ook om zoveel mogelijk mensen medeplichtig te maken om dan met grote politieke druk vrijheid voor haar groot amerikaans graaien te krijgen. Herinner dat het amerikaanse de schuld is van de ellende van de banken- en eurokrisis en nu ook nog de Oekraiene. Om aangifte te doen belt U 0900-8844. U krijgt dan een afspraak met Uw politiebureau om aangifte te doen. U kunt verwijzen naar deze website. U kunt ook copy-pasten en printen en de print meenemen.

 

Een alternatief is dat U ook snel bijvoorbeeld E200,- naar ons overmaakt. Zie verderop hoe. U kunt dan aannemelijk maken dat U niet iets strafbaars wilde doen, daadwerkelijk spijt heeft en daadwerkelijk de aanpak van de criminele activiteiten steunt. Als U al veel of grote illegale ritten via über gemaakt heeft of U al zo een über-chauffeur was dan heeft U vast veel meer “voordeel” behaald dan die E200,- en is het verstandig als U zoveel meer overmaakt. Behalve natuurlijk als U het “über-werk” netjes heeft laten korten op Uw uitkering.

 

Als wij genoeg geld krijgen gaan wij onmiddelijk via de rechter eisen dat justitie onmiddelijk maximaal optreedt tegen über omdat de über-auto’s zonder geldig blauw taxi-nummerbord onverzekerd rondrijden.

 

illegale über-ritten onverzkerd, ook klant aansprakelijk

 

U vindt ons zwartschilders? Raadpleeg dan eens Uw advocaat voor het uurtarief van minimaal E 175,- Deze zal U vast wel goed voorlichten of doorverwijzen. Maar Uw dure advocaat zal erg voorzichtig zijn en niet zo openlijk als wij het goede advies geven. Uw dure advocaat vreest namelijk vast wel voor jura- en claimterreur door über en consorten en hun bloedhonden.

 

Ook de klant van een illegale über-rit is volledig hoofdelijk aansprakelijk als er iets mis gaat. Elke claim kan tegelijk op de chauffeur en de klant verhaald worden. De klant was namelijk te kwader trouw want kon heel makkelijk zien dat de auto geen geldig blauw taxinummerbord had en het dus een illegale en dus onverzekerde rit is, zoals sedert 8 dec officieel door de rechter bevestigd en alom bekend. Elke bewuste medeplichtige aan een illegale activiteit is zowiezo volgens de wet volledig aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen. Dat is bij een illegale über-rit alle schade van een gedupeerde tegenpartij, vooral letselschade en schade door ziekteverzuim. Maar het is behalve voor ongevalsschade ook voor elke naheffing die de illegale über-chauffeur niet kan betalen, hetgeen vaak het geval zal zijn. Dus alleen achterlijken doen nog een illegale über-rit.

 

Über kan hoog en laag springen dat er een geldige verzekering is maar dat is niet zo. De algemene regels en kleine lettertjes sluiten altijd bewuste illegale praktijken uit. Geen enkele verzekering zal na 8 dec nog über opzettelijk verzekeren want geen enkele verzekeringsmaatschappij wil bewust deelnemen aan illegale activiteiten of een criminele organisatie. Über kan wel beweren zelf genoeg dekking te bieden maar dan is er nog steeds sprake van strafbaar onverzekerd rijden. Een auto moet op de weg altijd een geldige aansprakelijkheidsverzekering hebben, zelfs al zou er een of andere multimilliardair borg staan. Onverzekerd rijden is strafbaar, ook voor de klant van een illegale über-rit want die heeft daartoe bewust opdracht gegeven.

 

Het onverzekerd rondrijden is voor de banken op zich al voldoende reden om de leningen en hypotheek van de über-chauffeur en de über-klant van een illegale rit onmiddelijk geheel op te eisen. Zij vormen namelijk een groot financieel risiko. De bank mag dat zelfs niet door de vingers zien vanwege de nieuwe strenge kredietregels. Er kan bij über een spion zitten die de gegevens aan de banken en verzekeringen doorgeeft. Elke über-chauffeur en klant loopt dus heel grote kans heel erg de klos te worden. Nogmaals, een illegale criminele activiteit kan niet goed verzekerd worden.

 

De über-chauffeurs met een uitkering moeten ook oppassen voor uitkeringsfraude. Alles wordt geregistreerd via internet. über-chauffeurs met een UWV-uitkering worden per uur gekort en maken dus zwaar verlies. De wachttijden kunnen ook gekort worden. Bovendien kort het UWV minstens het gemiddelde van het afgelopen half jaar. Als U dan weer minder “über-werk” doet dan heeft U pech. De bewijslast wordt omgedraaid zodra het UWV of de gemeente uitkeringsfraude opmerkt. Die ellende kan ook alsnog jaren later over U heen storten. De uitkeringsinstantie vordert dan de hele uitkering over vijf jaren terug met een flinke boete er boven op. De klant wordt dan ook aangemeld bij justitie en krijgt een strafblad. U hoeft op geen enkele genade te rekenen. über-chauffeur zijn wordt nu namelijk op zich al als criminele activiteit beschouwd.

Ook de über-klant loopt groot risico de tonnen uitkeringsterugvordering op de illegale über-chauffeur op zijn dak te krijgen.

 

Nogmaals, de über-chauffeurs zijn ook niet verzekerd. Dat is ook strafbaar. über-chauffeur zijn wordt thans als criminele activiteit beschouwd en kan dus niet verzekerd worden. über kan veel beweren maar als het ernst wordt dan is de über-chauffeur zwaar de klos. Een particuliere auto-verzekering is uitsluitend voor particulier gebruik. In de kleine lettertjes staat dat de verzekering vervalt bij ander gebruik. Bovendien kan de maatschappij elk moment de beeindiging schriftelijk bevestigen en vervalt de no-claim-korting. Dat geldt zeker bij über-chauffeurs want dat wordt beschouwd als criminele activiteit. Iemand is ook onverzekerd en dus zwaar de klos als die slechts ooit eens maar slechts Een klein über-ritje heeft gedaan. De bewijslast wordt omgedraaid. über wordt via internet geregistreerd en men weet maar nooit hoe de verzekeringsmaatschappij er later achter komt. Misschien verkoopt iemand van über de gegevens ooit.

 

Let er op dat een auto “melaats” is als er ooit een über-ritje mee uitgevoerd is. Deze is dan niet meer goed verzekerd. De bestuurder is ook aansprakelijk als die alleen maar als gezinslid of kennis deze “melaatse” auto gebruikt. Als er wat gebeurt dan kan de autobestuurder dertig jaren tot een marginaal bestaan uitgekleed worden. Als iemand door een ongeval niet kan werken wordt dat ook al snel een enorm bedrag. De klant kan ook bijvoorbeeld bij het uitstappen “zijn enkel verzwikken”. Schuldsanering wordt niet toegepast op boetes en schulden door onverzekerd rijden, uitkeringsfraude, etc.

 

Haal dus altijd de politie er bij als U bij een ongeval vermoedt dat de tegenpartij een illegale über-auto is. Probeer ook voorzichtig foto’s te maken van de bestuurder en de passagiers maar pas op voor agressiviteit. De passagiers zijn namelijk opdrachtgever van de illegale über-rit en kunnen daarom volledig geplukt worden als de chauffeur onvoldoende kan betalen. Neem geen contante schadevergoeding aan. De tegenaprtij kan dan namelijk daarna lasteren dat U hem beroofd heeft of zoiets.

 

Nog meer verzekeringsproblemen voor klanten van illegale über-ritten. Bij een legale taxi heeft de passagier kans op volledige schadevergoeding, door de schuldige tegenpartij of door de verzekering van de taxi. Als die niet (kunnen) betalen dan neemt de werkgever de loondoorbetaling bij ziekte en de kosten voor vervanging voor zijn rekening. Heel anders is dat bij een illegale über-rit en dus onverzekerd rijden. Bovendien kan de werkgever op staande voet ontslaan vanwege het strafbare opdragen van de strafbare illegale über-rit. Ook de ziektekostenverzekeringsmaatschappij kan gaan weigeren en terugvorderen. Nogmaals, de klant van een illegale über-rit wordt aangerkend het te weten omdat het geldig blauwe taci-nummberbord ontbreekt.

 

Een donatie aan ons

 

IBAN:    NL 95 TRIO 0212 3870 06

tnv ZZZ-Zero

te Rijswijk

kenmerk;  xxx xxx

 

Als U wilt controleren of Uw donatie aangekomen is doe dan als kenmerk

publ xxx xxx

Neem alleen cijfers, bijvoorbeeld maximaal twee uit Uw geboortedatum en maximaal vier uit Uw sofinummer, om Uw anonimiteit te waarborgen.

Wij zetten op deze website dan een lijst met deze kenmerken en geldbedragen.

 

Wilt U stickers van het plaatje hierboven?

Doe dan minimaal twintig euro.

Vermeldt in het kenmerk xx stickers (xx = van het aantal stickers)

Stickers kosten in principe een Euro, bij grotere aantallen krijgt U extra.

 

Alle taxichauffeurs worden ook uitgenodigd om twee honderd of meer te doneren. Er zijn veel taxichauffeurs. Met veel donaties kunnen we een enorme mokerfuist maken tegen über en über “ons land uit meppen”. U steunt dan ook Uw collega’s in bijvoorbeeld Duitsland want daar gaan we dan ook krachtig aan de slag om über ver uit ons land vandaan te houden.

 

Aangifte doen

 

U vindt ons zwartschilders? Raadpleeg dan eens Uw advocaat voor het uurtarief van minimaal E 175,- Deze zal U vast wel goed voorlichten of doorverwijzen. Maar Uw dure advocaat zal erg voorzichtig zijn en niet zo openlijk als wij het goede advies geven. Uw dure advocaat vreest namelijk vast wel voor jura- en claimterreur door über en consorten en hun bloedhonden.

 

Als U een illegale über-auto op heterdaad betrapt dan kunt U onmiddelijk de politie bellen en het kenteken doorgeven en zoveel mogelijk bewijzen. De politie is verplicht om een auto van een illegale über-rit meteen van de weg te halen omdat deze dan geen geldige aansprakelijkheids-verzekering meer heeft.

 

Iedereen kan ook op het bureau aangifte doen omdat iedereen in principe belanghebbende is en geschaad wordt. In principe is iedereen namelijk weggebruiker en loopt enorme risico’s door onverzekerde auto’s, ook in het hele land. Elke illegale über-auto is in principe onverzekerd en über zet daartoe aan. Über-auto’s kunnen in principe vanuit de actieve plaatsen in heel het land komen.

 

Aangifte kan in principe dus ook op Uw politiebureau. Daarvoor moet U wel eerst een afspraak maken via 0900-8844. U kunt daarbij de modelaangifte van hieronder meenemen.

 

Elke taxichauffeur heeft heel veel extra recht om aangifte te doen. Zijn of haar bestaan wordt immers bedreigd door valse concurrentie met illegale criminele praktijken door über. Taxichauffeur is een zwaar beroep met vaak werk in de nacht en het weekeind. De taxichauffeur wordt zeer streng getest voor het taxi-rijbewijs, veel strenger dan voor een gewoon rijbewijs. Zijn werktijden worden middels een elektronische pas streng gecontroleerd.

Dat is heel anders met de illegale amateuristische über-chauffeur. Als dan über de werktijden beperkt dan zal het toch vaak zo zijn dat de über-chauffeur (over)vermoeid door huishouding of ander werk gaat rijden en een gevaar op de weg vormt. Er is dan ook bij illegale über chauffeurs een verhoogd risiko door cocaine, amfetamine en andere drugs om wakker te blijven. De legale taxichauffeur is veel op de weg en loopt veel grotere kans op een ongeluk door een illegale über-chauffeur, ook omdat ze “elkaar in de weg zitten”. Bovendien loopt de legale taxichauffeur groot risico op andere confrontaties met illegale über-chauffeurs. De kans is ook groot op de vorming van bendes die op allerlei manieren de legale taxi-chauffeurs dwars gaan zitten en verdrijven.

 

Dan dus nu een voorbeeld aangifte voor taxichauffeurs

 

  

Hooggeachte Justitie,

 

Hierbij aangifte tegen über en consorten en hun wettige bestuurders.

Door dat über gaan heel velen onverzekerd rijden.

Ik ben taxichauffeur en ga dus een veel groter risiko lopen dat ik ellende krijg met een onverzekerde auto op de weg, vooral ook omdat die juist in “mijn vaarwater” gaan opereren. Ook is de kans groot op vorming van bendes waarmee ik heel veel last ga krijgen. Daarbij nog dat mijn bestaan bedreigd wordt met valse concurrentie met illegale criminele praktijken.

Hierbij wil ik er op wijzen dat niet alleen de illegale über-chauffeurs vervolgbaar zijn en hun klanten als opdrachtgever van illegale ritten. De klanten moeten ook geacht worden bewust illegaal te doen. Het illegale is alom door de publiciteit bekend en een legale taxi is makkelijk herkenbaar aan het blauwe nummerbord.

Dus aangifte op verdenking van het grootschalig aanzetten tot illegaal personenvervoer, het onverzekerd rijden, dus het opzettelijk deelnemen aan en het opzetten, uitbreiden, voeren en steunen van een criminele organisatie, zelfs na de uitspraak op 8 december door de bestuursrechtspraak. Aangifte dus ook tegen de grootaandeelhouders en financiers van über en consorten en hun wettige bestuurders (Google, GoldMan Sachs). Het verzoek om onmiddelijk op alle arrestatiebevelen en beslagleggingen uit te vaardigen en uit te voeren en internationaal verzoeken daartoe en tot uitlevering te doen.

Voor extra achtergrondinformatie noem ik de website www.GoldMorgs.Com

 

Hoogachtend

naam;

adres;

 

ondertekening;

 

 

 

 

Zo makkelijk is dus aangifte doen. Helaas is er tegenwoordig het gezeur dat eerst afspraak moet worden gemaakt via 0900-8844 en men persoonlijk met legitimatie op het politiebureau moet komen of een advocaat moet sturen. U kunt de aangifte naar ons opsturen maar de kans is groot dat het niet aankomt (door “onderscheppende instanties”) of dat politie en justitie weigeren, met het gezeur dat de aangvers zelf langs moeten komen.

Dan dus nu een voorbeeld van een aangifte die iedereen kan indienen tegen über.

  

Hooggeachte Justitie,

 

Hierbij aangifte tegen über en consorten en hun wettige bestuurders.

Door dat über gaan heel velen onverzekerd rijden.

Ik ben zoals bijna iedereen een weggebruiker en ga dus een veel groter risiko lopen dat ik ellende krijg met een onverzekerde auto op de weg. 

Hierbij wil ik er op wijzen dat niet alleen de illegale über-chauffeurs vervolgbaar zijn en hun klanten als opdrachtgever van illegale ritten. De klanten moeten ook geacht worden bewust illegaal te doen. Het illegale is alom door de publiciteit bekend en een legale taxi is makkelijk herkenbaar aan het blauwe nummerbord.

Dus aangifte op verdenking van het grootschalig aanzetten tot illegaal personenvervoer, het onverzekerd rijden, dus het opzettelijk deelnemen aan en het opzetten, uitbreiden, voeren en steunen van een criminele organisatie, zelfs na de uitspraak op 8 december door de bestuursrechtspraak. Aangifte dus ook tegen de grootaandeelhouders en financiers van über en consorten en hun wettige bestuurders (Google, GoldMan Sachs). Het verzoek om onmiddelijk op alle arrestatiebevelen en beslagleggingen uit te vaardigen en uit te voeren en internationaal verzoeken daartoe en tot uitlevering te doen.

Voor extra achtergrondinformatie noem ik de website www.GoldMorgs.Com

Hoogachtend

naam;

adres;

 

ondertekening;

 

 

Behalve aangifte is het goed om ons flink financieel te steunen. Zie hierboven onze bankrekening. Wij hebben door ervaring geen vertrouwen dat justitie über flink genoeg gaat aanpakken. Dan willen wij heel andere maatreglen treffen. Daar is flink geld voor nodig.

Hier nog de aangifte die we zelf net ingediend hebben en de opvolgende klacht bij de hoofdofficier van justie:

Zoals U ziet gebruiken we geen softe taal maar eerder taal waardoor misschien “de tenen van justitie krom gaan trekken”. De soep moet nu eenmaal flink heet opgediend worden zodat die warm genoeg gegeten kan worden. Het parlement en de regering en de belangenorganisaties beweren dat ze vanuit hun positie niet justitie aan moeten sporen. Misschien is dat waar, misschien hebben zij en justitie er geen zin in. In ieder geval proberen wij wel om justitie een hulpzame aanleiding te geven tot zware vervolging van uber en consorten en hun wettige bestuurders zelf, in plaats van alleen maar “de kleine man”te vervolgen.

Misschien dat door onze aktie opeens anderen “in de bres gaan springen”. Misschien is dat fantastisch, misschien juist niet. We hebben vaak “controlled opposition” gezien oftewel met veel poeha aangiften die uiteindelijk niet tot straf kunnen leiden, Gilders “minder minder” bijvoorbeeld, waarover de andere parlementsleden in koor schijnheilig “huilden” maar waarvan de rechter waarschijnlijk beslist dat het net niet strafbaar is.

 

 

Hooggeachte Hoofdofficier van Justitie,

 

Aangifte tegen de entiteit en aanverwant bekend onder de naam Uber en de wettige bestuurders daarvan, vanwege verdenking van meervoudige misdrijven. Het gaat in deze zaak om veel meer dan georganiseerde snorderij.

 

Vooropgesteld is dat het niet om een bestaande organisatie gaat die moeite heeft om zich aan te passen aan gewijzigde of nieuwe wet- en regelgeving. Het gaat om een snelle opbouw van nieuwe aktiviteiten tegen de bestaande wet- en regelgeving in, zonder dat daarvoor voor de aanvoerders enig noodzaak van lijfsbehoud of levensonderhoud voor is.

 

Het OM heeft duidelijk gemaakt dat het gaat om strafbare handelingen en is strafvervolging begonnen tegen tenminste vier snorders.

De onafhankelijke bestuursrechtspraak heeft maandag 8 december bevestigd dat het gaat om ontoelaatbare handelingen.

 

Door haar handelingen al zet Uber aan tot strafbare handelingen en pleegt dus structureel misdrijven. Daarbovenop moedigt Uber de strafbare handelingen nog verder aan door de schijn op te wekken dat het de aangekondigde boetes gaat betalen. Natuurlijk is ook een ton dwangsom voor Uber een lachertje.

 

Hetgeen bekend is onder Uber, heeft tegen de procedures in recent bekend gemaakt de aktiviteiten flink uit te breiden. Na de uitspraak van de onafhankelijke rechter heeft Uber bekend gemaakt toch volop met de uitbreidingen door te gaan. Misschien zou het kunnen zijn dat toekomstig een hoogste rechtsinstantie uitspreekt dat de verboden nietig zijn. Maar dan heeft Uber toch aangezet tot handelingen en handelingen gepleegd, die in de thans gevestigde rechtsorde strafbaar zijn. Daarbij weegt zoals hiervoor genoemd zwaar dat Uber komt binnendringen tegen de gevestigde wet- en regelgeving. Uber vertrapt de bestaande gevestigde rechtsorde.

 

Het hek is van de dam als bij wijze van spreken Uber nog een seconde een millimeter de ruimte wordt gelaten om de rechtsorde te vertrappen. We kunnen bijvoorbeeld opeens op straat figuren krijgen die valselijk doen alsof ze politie zijn, met de mening dat de bestaande wet- en regelgeving daartegen onjuist is. Anarchie is dichtbij, heeft met Uber weer nog een stapje intrede gedaan en moet met vermorzeling geblokkeerd worden.

 

Het handelen van Uber en consorten opent een enorme poort voor criminele activiteiten, een poort die veel groter is dan alle andere al geopende poorten tesamen. Het trapt alle moeite van justitie de goot in. Justitie kan dan bij wijze van spreken opgedoekt worden als Uber het slechte voorbeeld mag vestigen. Justitie moet het maximale doen om die poort dicht te houden.

 

Minister Plasterk noemt weigerambtenaartjes dat gemeente Tholen een lange neus doet naar de staat. Uber vertrapt de authoriteiten, justitie, de rechtspraak, de rechtsorde en de grondwettelijke orde. Die orde is dat de bevolking als geheel middels de volksvertegenwoordigers de wet- en regelgeving bepaalt als de grenzen van de gedragingen voor iedereen.

Nu komt Uber van Google eventjes voordoen dat een ander zelf wel kan bepalen wat die in Nederland doet. En tot nu toe krijgt Uber vooral enorm honderden miljoenen waarde aan reclame gratis en tegelijkertijd worden justitie etc. te kijk gezet als een drol die Google met Uber zo door kan spoelen. Dat is ontoelaatbaar. Uber en Google moeten onmiddelijk met alle macht door de nederlandse justitie de grond in gestampt worden.

 

Volgens het voorbeeld van Uber mogen elke nederlander over de hele wereld en iedereen in nederland vanaf nu al onbeperkt aan polygamie doen. Het polygamieverbod is immers nietig volgens het EU-verdrag en andere verdragen, zie www.GoldMorgs.Com

Maar de juiste weg is om netjes bij de gemeente de polygamie aan te vragen en dan tegen de weigering eventueel tot aan het hoogste (europese) gerechtshof door procederen. Pas polygamie plegen als een rechter het toegestaan heeft of het nietige polygamieverbod door de regering en het parlement eindelijk netjes verwijderd zijn.

 

Feitenlijk geven Google en haar wettige bestuurders opdracht aan Uber. Er moet onmiddelijk maximaal zware vervolging begonnen worden tegen Uber en haar wettige bestuurders en de medeplichtige entiteiten en hun wettige bestuurders, inclusief internationale verzoeken tot opsporing, aanhouding en uitlevering, inclusief internationale beslaglegging op alles. De Nederlandse rechtstaat moet duidelijk maken dat het geen drol is die zomaar doorgespoeld kan worden. Zij zetten aan tot de strafbare handelingen door de chauffeurs, plegen daarmee strafbare feiten, doen dat structureel, bedrijven dus een criminele organisatie, hebben een criminele organisatie opgezet en vertrappen opzettelijk de nederlandse rechtstaat en de grondwettelijke ordening.

 

Justitie doet er beter aan direkt Uber en consorten de grond in te stampen.

 

Hoogachtend, Johan van der Veen, Generaal Vetterstraat 71, 2283 LH Rijswijk

va nu per postadres, Schrobbelaarstraat 3, 2613 MG  Delft

veenfeb@goldmorgs.com   ,+31 6 1233 2778,  +49 1577 955 8787

 

 

Hooggeachte Hoofdofficier van Justitie,

 

Wij zijn erover verbijsterd dat de aangifte blijkbaar in de vorm van een klacht moet worden vervat, hierbij.

 

Het gaat om aangifte tegen de entiteit en aanverwant bekend onder de naam Uber en de wettige bestuurders daarvan, vanwege verdenking van meervoudige misdrijven.

 

Woensdag is vanaf tien uur op het hoofdbureau van de Haagse politie gepoogd om bovengenoemde aangifte in te dienen. Zie de bijlage van twee bladzijden. Daartoe was telefonisch via 8844 afspraak gemaakt. We zijn vriendelijk geholpen maar er is geweigerd de aangifte als zodanig in te nemen.

 

Onze bedoeling is niet om tegen justitie etc. aan te schoppen maar juist om Justitie een formidabele voorzet te geven. Justitie kan nu na ons verzoek vervolgen op verzoek van een partij die niet kan worden verweten justitie als werktuig te gebruiken voor eigen belang (taxibranche) of om haar gram te halen (de inspectie). De inspectie heeft helaas maar een ton dwangsom opgelegd, hetgeen voor Uber en consorten blijkbaar lachwekkend is.

 

Door alleen snordertjes te vervolgen wekt justitie het misverstand dat zij blij is met Uber en daarom Uber zelf met rust laat of niet maximaal zwaar aanpakt. Uber lokt immers veel snordertjes en justie kan dan voor vele vervolgingen geld vangen. Justitie krijgt immers een bedrag per zaak, groot of klein.

 

Ons inziens is justitie volgens de wet nu na ons verzoek wel verplicht om Uber en consorten vanaf onmiddelijk en direkt zo zwaar mogelijk aan te pakken. Dat mag dan niemand justitie verwijten. Justitie kan nu onverwijtbaar aan het herstel van haar aanzien werken door niet alleen de snordertjes te vervolgen maar vooral Uber en consorten en hun wettige bestuurders zo zwaar mogelijk aan te pakken. Het is beter als er een zware les uitgedeeld wordt. Alle entiteiten en personen moeten het uit een hoofd laten om na te volgen wat Uber en consorten en hun wettige bestuurders uitproberen. Anders gaan we weer een hele grote stap richting anarchie. Oekraiense toestanden moeten heel ver van te voren voorkomen worden.

 

Hoogachtend, politieke partij  Lot to.kg  ,Johan van der Veen

thans postadres, Schrobbelaarstraat 3, 2613 MG  Delft

veenfeb@lotto.kg   ,+31 6 1233 2778,  +49 1577 955 8787

 

“”””Citaat einde, van

Rijswijker doet aangifte en waarschuwt überklanten

 

Hierna komen op deze website andere zaken aan de orde, die U waarschijnlijk (ook) niet zoveel interesseren.

 

 

 


 

 

       

blij met bezuinigingen? Of de Krisis-makers aanpakken?

 

 kleine moeite voor U maar werkt als een tsoenami

 mail iedereen op uw emaillijst het volgende  --

kijk nou eens,     www.goldmorgs.com    www.ayaan.de    www.b69.us  

 

 

nachfolgend englische und vor allem niederländische Sprache.

Deutsche Sprache siehe www.GoldMurks.de/d   bitte.

 


 

 

    

      

   

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

    

      

   

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

for more see www.GoldMorgs.com/Jesus

mehr, siehe  www.GoldMurks.de/sperr

 

 

 

 

 

Wat betreft Gilders en dat soort,

 die meer dan een miljard mensen beschimpen.

Wat betreft Gilders en dat soort,

 die de gewillige slaafjes zijn voor de wallstreetse financiele elitefamilies, de GoldMorgs, die al eeuwen de grote oorlogen en krisissen aanstichten en daarmee hun (geld)macht steeds verder uitbreiden, de GoldMorgs wier Amsterdamse Mendelssohnbank Hitler financieel over de drempels op weg naar de macht zou hebben geholpen, de GoldMorgs dus de aanstichters van de bezetting 40-45, de deportaties en de holocaust en nog veel meer.

 

Wat zegt de Koran over zwaar geestelijk gehandicapten?

Zwaar geestelijk gehandicapten doen vaak zware laster.

Onzin moet als onzin behandeld worden, niet als serieus.

Neem dus de geestelijk gehandicapten niet serieus

vanwege hun geestelijk gehandicapte laster.

Een geit of schaap straf je toch niet omdat die mekkert?

Oog om oog, tand om tand, woord om woord,

meer is haram, meer is tegen het geloof.  

Niet een idioot mishandelen vanwege zijn idiote woorden.

De laster wordt immers aangesticht door de GoldMorgs.

Dus de waarheid gebruiken om de leugens weg te vegen.

Gilders en dat soort krijgen daar maagzweren van.

Dus deze website bekend maken;

GoldMorgs.Com.

 

 

 


 

 

Euro juist als oplossing, 20 biljoen extra

 

De Euro en de EU weer terug van "probleem" en splijtzwam tot oplossing, positieve samenbrenger, "eigendom" van de burgers en bij alle burgers weer geliefd als demokratisch vrijheidssymbool.

Dus ga dwars tegen de huidige trend in en stel daarmee alles niet in de schaduw maar in een hartverwarmende europese lentezon.

Het voorstel van de duitse minister van financieen is broeder op ons voorstel van meer parlement voor herstel van de demokratie, dat wij al jaren verkondigen. Schaubele stelt een Europarlement voor. Dat is formidabel. Een eurolandenburger-evenredige verdeelsleutel is het meest logisch.

De faciliteiten en de infrastructuur zijn al voortdurend gereed en paraat: Straatsburg. Dan wordt dat "Straatsburg-probleem" meteen omgezet in een formidabele oplossing.

 

Zo kan er vanaf direkt demokratisch door deskundigen besloten worden. Er hoeft niet gewacht te worden op verdragswijzigingen. Het Europarlement kan meteen als "Werkkamer" samengesteld worden en aan de slag. Dan kan er demokratisch deskundig overlegd en besloten worden over een deugdelijk tijdpad van de uitgifte van twintig biljoen, Griekenland daarvan ook zevenhonderd miljard, voorlopig voldoende, en Belgie ook. Nederland ook een biljoen, voor nuttige zaken zoals het sparen en weer deels vullen van Slochteren met russisch gas. Met voldoende gasinkomsten wordt de stabilisatie van onze grote oostbuur voortgezet en het uiterst belangrijke centraal azie kan ook delen in de extra gasafzet. Zo kunnen belangrijke banden verbeterd worden. Een snel Georgisch (en Armeens)(en Azerisch) EU-associatie/lidmaatschap levert veeel meer opbrengsten dan lasten.

 

Alleen de evenredige verdeling van voldoende biljoenen extra euro is, zie onze website www.GoldMurks.de/d   ,eerlijk met respect voor de grondrechten, de grondrechten-verdragen, de grondwetten, de subsidiariteitsbeginselen, de soevereiniteitsbeginselen, de demokratie en de burgers. Alle andere non-alternatieven zoals uitstappen, uitstoten en algemeen scheren van (indirekte) burgerbeleggingen zoals rekeningen, schenden dat alles en zijn vernietigend. Die vernietiging is vele malen groter en erger dan het beperkte tot aan de horizon dat de meesten slechts overzien.

 

Overigens moet die moedige Schaubele meteen veelvoudig beter beschermd en gesteund worden. Een Europarlement zaagt aan de machtsstoelpoten van de GoldMorgs. JF Kennedy is publiekelijk door het hoofd geschoten enkele weken nadat hij de dollaruitgifte van de GoldMorgs Federal Reserve van staatsgreep 22.11.1913 in 1963 praktisch terug liet halen naar de staat der VS, en dat soort maatregelen. Alfred Herrhausen van de Deutsche Bank is ondanks zwaar gepantserde auto zeer professioneel opgeblazen, kort nadat hij voorstelde Mexico de schulden kwijt te schelden. Verder zit Schaubele in een rolstoel door een moordaanslag, typisch zogenaamd door een verwarde man. Laat die moedige Schaubele niet stikken en steun het door hem herhaald formidabel voorstel en maak het alom bekend.

 

Laat die Gilders en dat soort hierdoor maar buiten spelen. Zij zijn slaafjes voor de acht wallstreetse financiele elitefamilies, de GoldMorgs, die onze euro, EU, economie en samenleving voor de derde keer willen vernietigen, de banken- en eurokrisis opzettelijk hebben opgestart en zwaar verergerd met destijds de opzet de boel in 2008 te laten imploderen, zo hebben de toenmalige ING-topman Hommen, minister financieen Wouter Bos en voorman van de nederlandse bank Nout Wellink uitgesproken, zoals deskundigen begrijpen.

 

De Euro, van volksonderdrukkersymbool met bezuinigingen, naar bevrijder uit de problemen. De Euro en de EU komen dan weer terug van "probleem" en splijtzwam tot oplossing, positieve samenbrenger, "eigendom" van de burgers en geliefd demokratisch vrijheidssymbool bij alle burgers.

 

Uiteraard zijn nationale organen nodig ter deskundige ondersteuning van het europarlement en met eigen leden zodat die voldoende kapaciteit vormen, voor het beleidsveld financieen en eveneens voor binding met de nationale burgers en positieve uitstraling. In Nederland vertaalt zich dat in een parlementaire werkkamer op het beleidsveld financieen, met minstens 75 leden. De Euro moet weer demokratische positief van ons allemaal worden.

Zolang het Europarlement er niet is wordt zeker terecht het euroniseren van bevoegdheden, door de duitse grondwet geblokkeerd en wijst het duitse constitutionele hof daar wel met bindende uitspraken op.

Verder valt op te merken dat twintig miljoen euro in de omloop brengen, het voor de landen met andere valuta ook beter mogelijk maakt om zonder overinflatie voldoende geld in de omloop te brengen. Bovendien zal de inflatie mee blijven vallen omdat de vele biljoenen al eerder in de omloop zijn gebracht. Dat hier uitleggen wijdt echter te ver uit.

 

       

Tenslotte nog een loodzware noot:

Als Iran de schuld krijgt van een nukleaire Sochi 112, of NSS Den Haag 24/25 maart2014, zoals Afghanistan en Irak van de Newyorkse 911 door de GoldMorgs, en dan een loodzware oliekrisis volgt,

 

dan ook is het bovengenoemd pad van 20 biljoen euro de bescherming tegen de implosie van de EU en de samenleving.

       

De GoldMorgs met de VS onder hun dictatuur zullen weer met zelfs zo een valse nukleaire 911 en oorlogen op valse grond daarvan weg komen omdat zij ook in de EU de kranten, tv-zenders en grote internetbedrijven aansturen. De GoldMorgs kunnen die alle voortdurend alleen de laster dat Iran schuldig laten uitschreeuwen. Europa wordt dan voor de derde maal vernietigd, dit keer met een loodzware langdurige oliekrisis boven op de banken- en eurokrisis, niet de VS met grote voorraden en schalieolie en –gas.

 

 


 

 

 

20 biljoen extra Euro “drukken” minst slechte aanpak

Als op grote schaal (pensioen)spaartegoeden en andere beleggingen vervallen worden verklaard is de gevolgschade meer dan honderd duizend miljard. De schade met de vernietiging van het volkskapitalisme dat bestaat dankzij volksvertrouwen is te groot om er van uit te gaan dat het wel mee zal vallen en niet zo groot zal zijn. Een dergelijke operatie is dan ook een misdaad tegen de mensheid.

 

Gevolgschade Neuro, ook door vertrouwensverlies, mogelijk dertig biljard

 

In plaats van de GISPI welvarenden belasting te laten betalen bezuinigt men daar de boel stuk en dat is uiteraard vastgelopen.

 

 

Blijft weinig anders dan

twintig biljard extra Euro in de omloop brengen

en dat eerlijk evenredig verdelen over de Eurolanden.

Dat is de minst vernietigende aanpak.

 

 

Eurokrisisaanpak I 

een algemeen scheren van de spaartegoeden en beleggingen van de burgers;

 

gevolgschade vast wel meer dan honderd Biljoen, door vernietiging van het volksvertrouwen en volkskapitalisme, voor meer dan vijftig jaren. Daarop verheugen de amerikaanse GoldMorgs zich uitermate, wij niet natuurlijk.

 

Eurokrisisaanpak II ;    een Neuro 

ontwaarding van de beleggingen als gevolg

gevolgschade vast meer dan dertig Biljoen door vernietiging van het volksvertrouwen en volkskapitalisme. Ook van deze aanpak  is de mogelijke catastrofale gevolgschade te groot om het toch te riskeren onder het motto van “het zal wel meevallen”.  Alleen al het risiko nemen zou een gigantische misdaad tegen de mensheid zijn.

 

 

Eurokrisisaanpak III ;     20 Biljoen extra in de omloop

Een gelukkige toekomst voor ons en onze kinderen.

De gevolgschade voor de Neurolanden blijft beperkt als het eerlijk verdeeld wordt. Het werkt zelfs positief. Een gevolg, een matiging van de Eurokoers verbetert de concurrentiepositie en vergroot de werkgelegenheid en de economie. Het maakt het voor de VS en China ook mogelijk om dat te doen. In dat geval zal de inflatie beperkt zijn. De wereldeconomie en de wereldpolitiek worden gezond.

Een happy future voor ons en onze kinderen.

 

 

De extra Euro mogen niet alleen naar de GISPI landen stromen als belastingparadijssubsidie voor de Euroafpersende welvarende daar die het verrotten om belasting te betalen en een heerlijk zoning belastingparadijs genieten met elke dag een lang siesta. De extra twintig duizend miljard moeten eerlijk evenredig over ALLE Eurolanden verdeeld worden. Dat betekent dat er wat de extra Euro voor de Neurlanden nog Biljoenen in te halen zijn.

 

 

 

 

 

 

Uit de Euro en de EU ?

Als we zelfvernietiging willen.

Daarmee redden we ons geld in de GISPIF landen niet.

Daarvan blijft na splitising maar een derde van de waarde voor ons over. Kostenpost splitsing voor ons dus sowieso duizenden miljarden.

Bovendien blijft Nederland euroreddingsbetaalplichtig, eventueel duizenden miljarden juist door de splitsing, want Nederland heeft het ESM verdrag ongewijzigd geratificeerd, het ESMV dat onherroepelijke oneindig verhoogbare betaalplicht bepaalt.

Verder wordt met een afsplitising een soort implosie van de EU in gang gezet, waarbij een gevolgschade van tientallen duizenden miljarden.

Dat is wat de bazen van Gilders, de GoldMorgs, graag willen.

 

De kleinste kwaal van allemaal

is een eerlijke evenredige verdeling van 20 biljoen.

 

 

 

 

  blauw wit rood,  ( de driekleur “op zijn kop”? Nee: )

  de vlag van rechtvaardigheid, van waarheid en vrijheid

  het is immers

  blauwe hemel boven,

  witte wolken met het levenswater onder de blauwe hemel

  en wij mensen, met rood bloed, leven onder de witte wolken

  Laat onze driekleur dus vanaf nu zo wapperen aub


 

 

  veel mensen hebben onze mooie driekleur in huis

  en iedereen is vrij om die in April en Mei zo te laten wapperen

  als oproep voor rechtvaardigheid, voor waarheid en vrijheid

  als oproep voor een schone regering en staat voor de toekomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  dat gezeur over die Russische president

  aub eerst de enorme balken die onze machthebbers in onze ogen rammen

Het is moeilijk te begrijpen dat men zo enthousiast deed over Yeltsin en zo negatief tegen Putin. Tijdens de Yeltsinjaren zijn door de chaos door de grootplunderaars, met volop hulp van De Bank, de economie en het welzijn in Rusland stukgeplunderd en met zevenhonderd procent gedecimeerd. Tijdens Putin zijn de economie en het welzijn weer zeven honderd procent opgebloeid, van 1/21 tot 1/3 van de amerikaanse economie.

Bovendien is er nu volop internetinformatie waaruit blijkt dat de protesten tegen Putin en Rusland inzake LHBT gore laster zijn.

http://www.xandernieuws.punt.nl/content/2014/02/Westen-liegt-over-zogenaamde-Russische-anti-homowetten

http://www.infowars.com/the-truth-about-russias-anti-gay-law/

http://static.prisonplanet.com/p/images/february2014/white_paper.pdf

Onze kranten en omroepen, onder controle van de GoldMorgs, zwijgen over de waarheid, zetten de gore laster zwijgend voort.

Er past maar Een reaktie: Onze ministers, staatssecretarissen en parlementsleden gaan naar Sochi en smeken voor de wereldcamera’s Rusland en Putin om vergeving.

 

de enorme balken die onze machthebbers in onze eigen ogen rammen.

De nederlandse regering knuffelt zeker al een eeuw lang de grootste misdadigers tegen de mensheid.  Wij deden als officiele nederlandse en europese politieke partij en als de welhaast enige nederlandse gifgasslachtoffers tegen hen aangifte, ook bij het landelijk parket. Dat wordt echter geblokkeerd onder Opstelten en Teeven, van de VV partijen, de politieke opvolgers van Bolkesteijn, knuffelaar(s) van grootste misdaden tegen de mensheid en van Gekke Gilders,

alles en allen vectoren van de plunderende amerikaanse GoldMorgs.

Het gaat om nederlandse verspreiders van recent virologische en voorheen chemische en nucleaire en andere wapens van ethnocide, massamoord en massaverminking, EWMMM's. In Rotterdam is, ook op verzoek van de amerikaanse GoldMorgs, het vogelgriepvirus, vooral voor aziatische mensen zeer besmettelijk en schadelijk gemaakt. Die amerikaanse GoldMorgs zijn zelf jaren geleden een vernietiginsoorlog tegen ons land begonnen. Die GoldMorgs hebben ons land bij de bankencrisis aangevallen met financiele massavernietigingswapens.  Waarom hielp en beschermt nederland de zwaarste misdadigers ter wereld ?, terwijl ons miljoenen gewone mensen met bezuinigingen keihard aangepakt worden en bij verveeljongens wel om een kruimeltje hun leven vernietigd wordt met een strafblad.

Onze machthebbers helpen steeds meer de amerikaanse GoldMorgs om ons uit te kleden en te onderdrukken.

Ze weigeren democratie in te voeren met tienmaal zoveel parlementsleden.

Alle parlementsleden, kabinetsleden en kranten en tv-zenders weigeren daar een serieus dialoog over te beginnen. Ze zijn dus allemaal zwaar verdacht.

 

 

  Laten we zelf dan de weg kiezen naar het behoud van onze vrijheid 

 

  Het is mooi als er een algemene oproep komt om het grote onrecht aan te pakken, ook als protest tegen het grote hakken in de pensioenen.

 

  Kijk eens goed hoe arrogant en schaamteloos onze medeburgers

  openlijk beledigd worden, blanken in presticieuze kleding en posities en

  zwarten op allerlei wijze vernederend afgeschilderd.

  Het is niet meer van deze tijd.

  Deze afbeeldingen op zo een prominent staatssymbool, de gouden koets,

  zijn KEIHARDE discriminerend in strijd met artikel Een grondwet

  in strijd met de grondrechten en in strijd met het EU verdrag met bijbehoren

  en dus ook nog in strijd met artikel 90 ev van onze grondwet.

  Het laatste restje folklore, de weinige weigerambtenaren,

  met zoveel staatsgeweld wegterroriseren

  en dan zulk walgingwekkend gepronk met zulke afbeeldingen toelaten.

  Het is weer een bewijs van de walgingwekkende leugenachtigheid

  van al die organisaties met zo een grote mond over mensenrechten,

  ook zo walgelijk tegen de grootste staatsman van deze tijd,

  de russische president,

  die verreweg onge-evenaard veel gedaan heeft voor de mensenrechten.

 

 

 

  Laten we in April en Mei

  de vlag van rechtvaardigheid, van waarheid en vrijheid

  wapperen,

  als oproep voor een schone regering en staat voor onze toekomst

  Iedereen heeft die vrijheid van meningsuiting,

  zo heeft het europese gerechtshof onlangs bevestigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


GoldMorgs tegenstander over de GoldMorgs :

 

Begrijpt U het ook ? over de GoldMorgs, als U hierna erover gelezen heeft en dus gelezen heeft over de veroorzakers van de oorlogen en krisissen? Dan bent U wel slim want het is HEEEL anders dan we op school en door de TV en de kranten leren en wat vooral de elite wil dat U niet weet en niet begrijpt. 

Nog slimmer is zoveel mogelijk iedereen te mailen van;

  --  kijk nou eens, dat  www.goldmorgs.com    www.ayaan.de    www.b69.us   -   

en anderen te vertellen van;

     --  zoek eens met Google naar GoldMorgs. -    

Dat is Uw grote macht met minimale moeite

(Als U dat mailt of zegt betekent dat helemaal niet dat U er mee eens of oneens bent. U kunt ook zeggen van;  -- kijk nou eens wat voor dwazen er extreme websites op internet hebben.- )   Inderdaad, de waarheid over de GoldMorgs is onvoorstelbaar extreem en het is vast wel dwaas om als partijleiders zo duidelijk de waarheid over de GoldMorgs te schrijven.

 

 

5 Nov 2012

    

Er wordt U heeeeel veeel pensioen afgepakt:

door de GoldMorgs en hun nederlandse hulpjes (VVD en PVV topmensen)

Reken voorbeelden:     nu pmnd Maandelijks wat U volgens het pensioenbericht van nu zou krijgen,    als U doorgaat tot Uw 65-67,

en daarbij wat dan in totaal    van U wordt afgepakt:

nu pmnd    (in 2011 nog in pensioenbericht vermeld)

 V   V            van u wordt nog afgepakt

200            36’000     (=100 x 360)

800          144’000     (=400 x 360)

2’400        432’000    (=1200 x 360)

4’800        864’000    (=2400 x 360)

 

 

Is dat echt nodig??

Nee, als onze toppolitici een beetje slim en eerlijk doen,

dan kan nederland nog ruim drieduizend miljard extra binnenhalen,

per nederlander 200’000,

per goed verdienende nederlander meeer dan een miljoen.

 

 

Pensioenen: Enorme verslechtering van pensioenen

volkskrant (online)  zondag 9 december 2012 Door: Yvonne Hofs − 08/12/12, 08:15

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3360363/2012/12/08/Enorme-verslechtering-van-pensioenen.dhtml

Voor veel Nederlanders zal het pensioen niet hoger zijn dan zo'n 50 procent van het laatstverdiende loon, blijkt uit berekeningen in opdracht van de Volkskrant.

Door een reeks pensioenhervormingen zijn Nederlandse pensioenen in vijftien jaar tijd met 15 tot 35 procent verlaagd. Dit blijkt uit berekeningen die pensioenbeheerder Syntrus Achmea op verzoek van de Volkskrant heeft uitgevoerd. Om dat veel lagere pensioen bij elkaar te 'verdienen', moeten de twintigers van nu zo'n tien jaar langer werken dan hun grootouders en betalen ze aanzienlijk meer pensioenpremie.

Het pensioenstelsel is de afgelopen jaren dramatisch versoberd. De toenemende vergrijzing, potverteren door pensioenfondsen in het verleden en twee beurscrises kort na elkaar, zijn daaraan debet. Om de gevolgen daarvan het hoofd te bieden, zijn de pensioenfondsen sinds 2000 massaal overgestapt van eindloon- naar middelloonregelingen. Daarnaast hebben ze pensioenpremies stelselmatig verhoogd en laten ze de pensioenen al jaren niet meer meestijgen met de lonen en de inflatie. Volgend jaar zullen tientallen fondsen de pensioenen vrijwel zeker moeten korten.

Het kabinet-Rutte II doet een duit in het zakje door met ingang van 2015 de pensioenopbouw fors te verlagen. Werknemers bouwen daardoor per gewerkt jaar veel minder pensioen op en komen aan het eind dus ook veel lager uit.

Sluipmoord op de pensioenen (Volkskrant)

Uit enquêtes (onder meer van de Autoriteit Financiële Markten) blijkt keer op keer dat de bevolking zich nog niet bewust is van deze enorme verslechtering. Dat komt doordat de gevolgen van de 'sluipmoord' op de pensioenen pas op de pensioendatum zichtbaar worden. Tweederde van de Nederlanders rekent nog altijd op een pensioen van 70 procent van het laatstverdiende loon. Behalve voor de laagste inkomensgroepen is dat een onrealistische verwachting. Iets tussen de 50 en 60 procent lijkt voor de meeste mensen het hoogst haalbare.

De Volkskrant heeft als eerste het effect van de opeenvolgende pensioenmaatregelen afzonderlijk laten doorrekenen. Daaruit blijkt dat de pensioenen door de overgang van een eindloon- naar een middelloonstelsel 7 tot 22 procent zijn gedaald. De verhoging van de pensioenleeftijd heeft 4 tot 6 procent van dat verlies weer goedgemaakt. Werknemers blijven immers langer werken en bouwen dus ook langer pensioen op.

De verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw met 0,5 procentpunt, een maatregel die in 2015 ingaat, hakt 7 tot 9 procent van de pensioenen af. Door het achterwege laten van de prijscompensatie slinkt het pensioen met nog eens 5 procent.

Pensioenpremie

De verhoging van de pensioenpremies die de laatste jaren heeft plaatsgevonden en de pensioenkortingen die op stapel staan, zijn in dit model niet meegenomen. De premieverhogingen hebben geen invloed op de hoogte van het pensioen, maar maken het pensioen voor de huidige werkenden wel duurder. Zij betalen meer premie voor een lager pensioen.

De kortingen die tientallen pensioenfondsen volgend jaar waarschijnlijk moeten doorvoeren, zijn niet meegenomen in de berekening omdat de hoogte daarvan nog onduidelijk is. Op dat punt bestaan er bovendien grote verschillen tussen pensioenfondsen.

In de laatste stap is er gerekend met onvolledige indexatie - het aanpassen van het pensioen aan de inflatie. In de berekening stijgen de pensioenen maar voor de helft mee met de inflatie, die in het rekenmodel op 2,5 procent per jaar is gesteld.

De totale pensioenschade voor lage inkomens (beneden modaal) bedraagt in het model zo'n 16 procent. Hoge inkomens van twee tot drie keer modaal gaan er 34 procent op achteruit. Voor lage inkomens is de schade beperkt, omdat zij maar weinig aanvullend pensioen opbouwen. Het grootste deel van het pensioen van mensen met een benedenmodaal inkomen bestaat uit de AOW. De AOW wordt nog wel jaarlijks met de inflatie verhoogd, het aanvullend pensioen niet. De genoemde pensioenhervormingen betreffen het aanvullend pensioen, niet de AOW.

 

Als U ons bekend maakt door mailen naar iedereen, dan brengt U heeel slim iets op gang

tegen het establishment dat nu al besloten heeft dat U maandelijks honderd tot tweehonderd meer belasting en premies gaat betalen en nu al zegt dat de pensioenen 18% en meer omlaag gaan. Met het ESM etc. gaan de hardwerkende modalen tonnen betalen voor de zonnige belastingparadijzen van de GISPI welvarenden. Als U ons bekend maakt dan lukt U iets tegen het establishment dat het onmogelijk gemaakt heeft om Uw huis te verkopen of te kopen of een huurwoning te krijgen. Zij maken het nu zo dat U supereenvoudig ontslagen kan worden en dan miniskule ontslagvergoeding krijgt en een zeer korte WW, bijna geen kans op een baan en helemaal geen kans meer op een vaste baan. Men werd als extreme activist met waanideeen belasterd als men daar 1988 of 1996 voor waarschuwde.

 

Dat 18% minder pensioen betekent na alle eerdere vermageringen dat men destijds 200% of meer zoveel beloofde als dat men nu gaat krijgen. Straks wordt het nog een keer 18% minder en nog een keer. Dan is vroeger 300% maal zoveel beloofd. Destijds werd het pensioensparen verplicht zonder vrije pensioenfondskeuze of kiesrecht inzake het bestuur. Geen enkele van de bestuurders die Uw geld vergokt heeft wordt ontslagen. Hun netto inkomens zijn zelfs meer dan 300% zoveel als vroeger.

 

18% minder en weer 18% minder en geen inflatiecorrectie meer. Als er nu nog in Uw pensioenbericht staat dat U 800 per maand gaat krijgen dan wordt U 144’000 afgepakt.

Zie de voorbeelden hierboven.

groot proces tegen woekerpolissen etc.

U kunt zich ook bij ons melden voor een proces tegen de pensioenfondsbeheerders en de beheerders van Uw eventuele andere spaargelden en beleggingen. Gezamelijk een schadevergoeding eisen vanwege wanbeheer door de beheerders is mogelijk. In ieder geval laat U ze dan tenminste niet rustig zitten. Het is toch wel extreem dat die beheerders geheel ongestoord hun extreem hoge inkomens blijven genieten terwijl ze jammerlijk gefaald hebben. Te veel eenvoudige werknemers worden vanwege niet-funktioneren de straat op getrapt wanneer zij een of andere prestatienorm niet halen. Maar wie rekent de topmanagers van Uw (pensioen) spaargelden en beleggingen af op de catastrofale verliezen die zij met dus bewezen totaal niet-funktioneren gemaakt hebben? U moet dat zelf doen via een gezamelijk proces.

 

 

Als Uw portemenee wordt gepikt bent U woest. Waarom niet woest op de pensioenfonds-direkteuren? Waarom zou U die met rust laten?

 

Steun ons (financieel). Dan straft U hen. Als u op die zogenaamde vrije partij stemt worden zij blij want die Wolloo laat hen met rust. Als wij bekend worden dan bezorgt u hen een maagzweer, zoals zij dat U bezorgen.

Dan gaan we er ook voor om dat miljoen voor elke hard werkende goed verdienende nederlander binnen te halen.

De pensioenfondsdirecteuren aanpakken;

(niet rustig laten genieten van Uw geld):

Zet ze mooi in de z door ons te steunen

Als ze door ons (met hoofddoek) publiekelijk voor de rechter gesleept worden dan vinden ze dat vast niet leuk en krijgen van die klachten zoals maagzweren, hartklachten, hersenbloedingen, hoge bloeddruk, slapeloosheid, etc.

 

 

      

 

 

 

                                            pensioenfondsdirecteur

                                    (niet blij als U ons steunt)

                                                     (voelt nattigheid)

 

 

 

 

 


 

 

der Vorstand,   the board,   het bestuur

 

Degene die deskundig inzicht kan brengen naar en rond het Binnenhof waar het nog ontbreekt.

met vriendelijke groeten

                                                                 

 

Van der Veen,  Vorstand,  praesidium,  bestuur         

    veenfeb@LOTto.kg

tel.  NL31702157113   DE4915779558787

Schrobbelaarstraat 3, 2613 MG  Delft

Generaal Vetterstraat 71, 2283 LH  Rijswijk

registratie bij de kiesraad en de KvK

 

Reknr   45 25 77 284      ten name van    LOT to.kg    te   Rijswijk        

 

IBAN;  NL57ABNA0452577284    BIC;  ABNANL2A      accountholder;  LOTto.KG     city; Delft

 

Wij zijn door de belastingdienst vrijgesteld van belastingen

en U mag aanmerkelijke giften in mindering brengen voor Uw belastingen.

zie www.anbi.nl   en zoek  lot  to.kg

Maar voor het geval de bank zogenaamd vergeet overboekingen naar ons te verwerken

is het misschien toch beter kleine giften in onze brievenbus te doen,

Generaal Vetterstraat 71 te Rijswijk,  en voor grotere eerst op te bellen.

 

 


 

 

Monireh,   bestuur        LOTto.kg

Monireh,   praesidium   LOTto.kg

Monireh,   Vorstand      LOTto.kg

suffered Saddams poison gas, made in Holland

 

 

 

 

Als wij en dit alom bekend worden lachen ze U niet meer uit zoals ze nu doen als ze samen een borrel drinken en zoals ze Job Cohen voor de tv langdurig hebben uitgelachen. Die GoldMorgs hulpjes krijgen het stikbenouwd als dit en wij alom bekend worden. Moet U opletten hoe ze dan piepen. Dan hebben ze minstens zeven glazen nodig om een beetje uit de verkramping te komen. Van die figuren die het al kennen lopen al weg als ze mij in de verte zien aankomen, raken acuut gestresst en nemen meteen de benen. Dan kunt U tenminste ook lachen om die topfiguren die U tot nu toe in de maling nemen, hoe ze dan spartelen als een kat die bij de nekvel gegrepen is. Dat wordt niet zoals Wolders wollig roepen zonder echt te bijten maar ons echte werk.

 

 kleine moeite voor U maar werkt als een tsoenami

 mail iedereen op uw emaillijst het volgende 

 --  kijk nou eens,  dat  www.goldmorgs.com    www.ayaan.de    www.b69.us   -  

 

 

U hoeft alleen maar zo het lontje aan te steken om van het vuurwerk te genieten.

 

De GoldMorgs hulpjes zijn al benouwd voor ons.

 

 Intussen, op EO KvdB, drong CU Arie Slob op een onderzoek   naar een mogelijke splitsing van de Euro in een Neuro en een Zeuro,    precies zoals we ruim een jaar geleden waarschuwden,   zie hoofdstuk V  financial doomsday, op www.lotto.kg/plus 

Laten CU Slob, de onderzoekers en anderen dat maar lezen, dan weten ze meteen iets.

Slob heeft het vast gelezen na onze lobby bij alle parlementsleden tegen het ESM.

Natuurlijk zwijgen de GoldMorgs kranten en tv-zenders ons weg, zoals altijd.

 

 

Zooooo moet het worden, zo snel mogelijk :

 

 

    de gewone mensen (Pieter, Paula, etc)                   

                                             de GoldMorgs (Patrick, Patricia, etc)

 

 

 


 

 


5 Nov 2012

 

toppolitici uit nederland blijken onverschillig

over naleving van de grondwet etc.

voorbeelden;

~~ de huwelijkswetgeving

~~ bescherming van misdaden tegen de mensheid vanuit NL

~~ het ESM verdrag

~~ het van kiesrecht uitsluiten van miljoenen

 

Het zijn grote bewijzen dat het nationale bestuur het niet aankan en dat dus ter versterking van onze demokratie grote bestuurlijke innovatie urgent is. 

 

De misdaden/het belachelijk maken van grondwet artikel 90 en het ESM worden behandeld in    www.Lotto.kg/plus   en   www.Lotto.kg/esm

 

5 Nov 2012

 

de NL huwelijkswetgeving / het polygamieverbod

 is in strijd met artikel Een van de grondwet

en bepalingen

van gelijke behandeling

en tegen benadelende diskriminatie,

uit europese en andere internationale verdragen.

Deze zijn hoger gesteld dan onze grondwet en wetten.

Daarbij vergleken is het gezeur over weigerambtenaren een bulkcarrier vol bullshit.

Bisexuelen worden regelrecht direkt benadelend gediskrimineerd.

Een huwelijk of wettelijke relatie die recht doet aan hun natuur is bij wet nog rechtstreeks verboden en dat is dus rechtstreekse verboden diskriminatie.

Lesbiennes en homo’s van vele achtergronden worden indirekt benadelend gediskrimineerd. Een huwelijk of wettelijke relatie die een botsing vermijdt met & verbanning vermijdt uit hun sociale, maatschappelijke en economische omgeving en bestaan, dat is bij rechtstreekse wet nog verboden.

 

 

Hoe kunt U getroffen burgers in dit geval Uw recht krijgen?:::

Overtreedt de wet niet maar dwing toestemming van de rechter af.

Want met zes jaren gevangenis is de straf op polygamie voor polygamieplegers en ambtenaren die er bewust aan meewerken wel in strijd met de grondwet en het EU verdrag maar toch veel zwaarder dan de straf op verschrikkelijke dingen en het totaal oplichten van vele tienduizenden mensen.

Meldt U met drieen of vieren van gemengd geslacht bij de burgelijke stand.

Vraag formeel met drieen of vieren een huwelijk of een wettelijke relatie aan.

Dat wordt vast wel geweigerd want ook de ambtenaar krijgt nog zware gevangenisstraf.

Die weigering is een besluit in de zin van bestuursrecht.

Daartegen kunt U formeel bij de gemeente bezwaar indienen.

Als U haast heeft kunt U meteen bij de rechter om een voorlopige voorziening verzoeken.

Nadat de gemeente Uw bezwaar afwijst kunt U bij de rechter in beroep.

Nadat de rechter Uw beroep afwijst kunt U naar de Raad van State.

U kunt elke keer een voorlopige voorziening aanvragen.

Als de Raad van State Uw hoger beroep afwijst

kunt U naar het europese gerechtshof.

Het klinkt allemaal heel erg moeilijk en duur maar dat valt best mee,

want het is allemaal bestuursrecht.

Alleen duurt het erg lang voordat U zonder zware gevangenisstraf polygamie mag, tenminste zolang de politici, ongestraft, de grondwet en het EU verdrag als WC papier blijven beschouwen en niet inmiddelijk de polygamieverboden geheel opheffen.

Wij steunen U graag, ook met tv opnames bij Uw eerste aanvraag bij de gemeente.

Neemt U gerust kontakt met ons op, kontaktgegevens hierna.

Ons kunnen ze mooi niet wegzetten als iemand die voor eigen individueel belang bezig is want we zijn meer dan gemiddeld hetero, ook al is dat in bepaalde opzichten nadelig.

 

 

Als de burgelijke stand naar Uw geaardheid vraagt hoeft U niet te antwoorden. Hun beslissing laten afhangen van Uw geaardheid is namelijk ook weer verboden diskriminatie. Bovendien is het verboden inmenging in Uw priveleven. De overheid en anderen mogen niet verder in Uw priveleven indringen dan strikt noodzakelijk is en toegelaten is. Anders is dat ook weer in strijd met grondwettelijke en europese bepalingen.

 

De beperking van huwlijken en geregistreerde relaties tot twee is behalve verboden diskriminatie dus ook verboden inmenging in het priveleven en verboden belemmering van de persoonlijke ontplooiing. Het recht op priveleven en persoonlijke ontplooiing zijn ook weer grondwettelijke. europese en internationale bepalingen.

 

 

Rechten van al gehuwden en geregistreerde partners.

Die zullen niet achteruit maar vooruit gaan. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is een overeenkomst. Een overeenkomst mag niet zomaar gewijzigd of beeindigd worden. Dus als een partner een partner er bij wil is toestemming van de eerste partner een vereiste. Maar een nieuwe partner en zelfs een kind met de nieuwe partner zijn geen uitvluchten meer voor scheiding zodra uitbreiding tot meerdere partners wettelijk mogelijk is. Als een van de partners door een of andere oorzaak minder in kan brengen is dat ook geen uitvlucht voor scheiding meer. Opheffing van het polygamieverbod biedt ook meer hoop voor mensen wier partner met een nieuwe geliefde bezig is. Kijken hoe lang die blijft als de schuinsmarcheerder niet wil huwen terwijl het bestaande huwelijk geen uitvlucht meer biedt.

 

Met een PvdA--VVD regering is de tijd gekomen om de huwelijkswet weer op orde te krijgen. PvdA en VVD kunnen makkelijk met de D66 en de SP of alleen maar GL de wetsverbetering door de eerste kamer krijgen. Ze maken zich alle vijf belachelijk als ze de verplichte verbetering van de huwelijkswet niet in een half jaar op orde hebben.

 

 

Hier is een overzicht van de grondwettelijke en europese bepalingen:

tegen diskriminatie NL grondwet artikel 1

en verder europese bepalingen tegen diskriminatie:

artikel 13 EGV van 24-12-2002 en 29-12-2006,

artikel 19 EUV van 9.5.2008, konsolidatie vh zogenaamde Lissabonverdrag

artikel 21 CGEU, (2000/C 364/01) & (2010/C 83/02)

RL 2000/43/EG

europese bepalingen TEGEN indirekte diskriminatie vanwege geslacht !!! !!!! ::

artikel 2, 3 und 141 EGV, europese gemeenschaps verdrag

artikel 8, 10 und 157 UEUV, uitvoeringswijze EU verdrag

artiekel 23 CGEU, charta der grondrechten der europese unie

RL 2006/54/EG

 

Verder zijn er een reeks grondwettelijke en europese bepalingen omtrent het recht op priveleven en persoonlijke ontwikkeling en is er het subsidiariteitsbeginsel. Het gevolg van de bepalingen in het EU verdrag met bijbehoren en artikel 90 en volgende van onze grondwet is dat het polygamieverbod eigenlijk nietig is. Toch moet men deze (nietige) strafwetbepaling zeker niet negeren.

 

Het is te vinden en na te gaan via internet.

Niet alleen zijn er veel bepalingen. Het merendeel is al twaalf jaren oud. Dus daarin geen enkel excuus dat de nederlandse regering ze nog onvoldoende naleeft. U kunt er dus onmiddelijk aanspraak op maken.

 

 

Voor Lesbiennes, Bisexuelen en Homo’s van bepaalde groepen is het vermijden van een botsing en verbanning uit hun sociale, maatschappelijke en economische omgeving en bestaan, bestaande feitenlijke noodzaak voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap met meerdere partners van verschillend geslacht. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap met meerdere partners biedt een oplossing. Lesbiennes of bisexuele vrouwen worden in bepaalde bevolkingsgroepen in de praktijk niet verboden gediskrimineerd als zij samen Een of meer mannen delen, die dan ook de vaderrol voor eventuele kinderen kunnen vervullen. Dat betekent dat twee of meer mannen ook samen een of meer vrouwen moeten mogen delen. Dat is omdat onderscheid naar geslacht of geaardheid verboden diskriminatie is. Zij kunnen naar hun omgeving allerlei praktische redenen opvoeren voor het delen van een of meer vrouwen. Een beperking naar drie of vier personen in een huwelijk of geregistreerd partnerschap is ook verboden diskriminatie en verboden onnodige inmenging in de persoonlijke levenssfeer. De beperking naar aantal moet dan ook onmiddelijk geheel afgeschaft worden. De overheid moet ophouden onnodig haar hoofd in de privesfeer te dringen.

 

Mensen met zulke praktische wensen mogen niet door de burgelijke stand weggestuurd worden, met de mededeling dat hun sociale, maatschappelijke en economische omgeving en bestaan moet ophouden met verboden diskrimineren. Het is algemeen bekend dat zulke maatschappelijke veranderingen minstens tientallen jaren duren. De verboden diskriminatie in de huwelijkswetgeving kan wel meteen opgeheven worden, moet ook meteen opgeheven worden. Dat is de bestaande realiteit. In deze bestaande realiteit pleegt de bestaande huwelijkswetgeving verboden diskriminatie tegen lesbiennes, bisexuelen en homo’s van bepaalde groepen. Dat is dubbele verboden diskriminatie. Daarom.

 

 

Met polygamie kunnen een heleboel drama’s voorkomen worden. Stel een lebi moeder is vanwege allerlei maatschappelijke aandrang gehuwd met een man. Stel zij komt haar grote liefde tegen en die wil er niet als een buitenstaander bijhangen. Zonder polygamie moet de lebi moeder scheiden, een drama voor de kinderen en haar man, of haar grote liefde laten gaan, ook een drama. Evenzo geldt het voor de hobi man. En intussen laten kabinet en parlement zo de mannen publiekelijk uitjouwen die met de kinderzitjes op de achterbank naar de hop rijden. Maar kabinet en parlement blokkeren zelf een uitweg door het polygamieverbod wederrechtelijk voort te laten bestaan, een walgingwekkende schijnheiligheid.

 

Voor lesbiennes is het in Iran met polygamie beter geregeld. Ook met het normaal zijn van samenwonen van mannen en vrouwen is het in Iran voor lesbiennes en homos beter geregeld. De Iraanse overheid wil niets te maken hebben met de redenen waarom vrouwen of mannen samen wonen. De nederlandse overheid heeft geen recht om onnodig het hoofd in het priveleven van de burgers te persen en zich door het polygamieverbod te bemoeien met de redenen van huwelijken.

 

 

Gepubliceerde oproep aan de kabinetsleden en de parlementsleden

om onmiddelijk alles in het werk te stellen

om onmiddelijk de polygamie-strafbaarstelling op te laten heffen en

onmiddelijk de wetten en regels voor de burgelijke stand te openen voor polygamie.

 

Ook inzake het polygamieverbod maken regering en parlement zich in samenhang met grondwet artikel 90 internationaal belachelijk, waanzinnig beschamend.

 

Beste parlementsleden en kabinetsleden, tot dan vertrapt U ambtelijk de grondwet, artikel 1 en 90, en het EU verdrag en andere europese en internationale bepalingen tegen diskriminatie en bent U ambtelijk medeplichtig aan misdrijven / laat U ambtelijk misdrijven plegen in de zin van strafwet artikel 266 etc., tegen degenen die polygamie voorbereiden of willen. U laat immers wettelijk bepaald hen beledigen of besmaden als personen die een misdrijf plegen cq een misdrijf voorbereiden of willen. Zij willen echter alleen maar of bereiden alleen maar voor, hetgeen zij volgens de hoger staande grondwet en de nog hoger staande europese wetgeving recht op hebben en waartegen het polygamieverbod dus overtreedt. Bovendien terroriseert U hen wederrechtelijk weg van deze hogere rechten met bedreiging dan wel oplegging van zware straffen, die dan ook wederrechtelijk zijn. Degenen die sedert de opheffing van de geslachtsbeperkingen bij het huwelijk vanwege polygamie gestraft zijn, hebben ons inziens dan ook recht op schadevergoeding door de staat.

 

Zo U niet willens bent inzake deze oproep van ons, zien wij verder geen andere oplossing dan bij de premier en de voorzitter van de tweede kamer te verzoeken om een Grondwet artikel 119 procedure te bewerkstelligen tegen U allen. Zo is het immers wettelijk bepaald indien U ambtelijk een misdrijf pleegt. De premier en de voorzitter zijn in de eerste plaats procedureel degenen om een artikel 119 procedure te bewerkstelligen.

 

Hierbij roepen wij dan ook de parlementsleden en de kabinetsleden voorwaardelijk op om inzake deze kwestie onmiddelijk een artikel 119 procedure te bewerkstelligen indien het polygamieverbod niet onmiddelijk opgeheven wordt en polygamie niet onmiddelijk gefaciliteerd wordt. De zware strabaarstelling van polygamie is sedert de opheffing van de geslachtsbeperkingen bij het huwelijk een uitzonderlijke ernstige vertrapping van de grondwet, artikelen 1 en 90 en andere en uitzonderlijk ernstige schending van het EU verdrag en andere europese en internationale verdrags bepalingen. Vandaar dat wij er uitzonderlijk op aandringen.

 

 

 

Het is temeer waanzinnig beschamend en hoogst verdacht gezien de zware bezuinigingen vanwege het begrotings-fundamentalisme. Als het dient om de burgers af te persen dan loopt men maniacaal hysterisch te stampvoeten en te gillen dat vanwege de eurounie het begrotingstekort absoluut niet hoger dan 3% mag zijn en een andere aanpak dan onmiddelijk vernietigingsbezuinigingen invoeren niet mag. Maar als het gaat om de fundamentele grondrechten, die ook in het EU verdrag vastgelegd zijn, dan laat men die botweg verrotten. Als het gaat om werelds dodelijkste massaverminkings en massamoordwapens, dan laat men de boel botweg verrotten. Als het gaat om de zware bankenkrisismisdadigers die opzettelijk de ING probeerden te laten imploderen en daarmee het europese financiele stelsel, de zware bankenkrisismisdadigers die ons bijna allemaal uitgeroeid hebben, dan laat men de boel verrotten. Het optreden van het kabinet en het parlement stinkt zo twintig megameter ver naar verrottende propaganda en plutokratie van de GoldMorgs, die dus direkt ingeperkt moeten worden, voordat die GoldMorgs een keer wel lukt ons verschrikkelijk uit te roeien.

 

 

Verlies Nederlanderschap bij andere nationaliteit ook tegen EU-verdrag

Het is verbijsterend dat onze regering opzettelijk grof onze grondrechten en de wet blijft vertrappen. Bijvoorbeeld het zogenaamde automatische wettelijke verlies van het nederlanderschap bij aanname van een andere nationaliteit, behalve dan als gehuwd met een partner van die nationaliteit. Dat is grove discriminatie en dus nietig op grond van het EU verdrag met bijbehoren en artikel 90 ev van onze grondwet. Toch blijft de regering met de nietige bepaling van het automatisch praktisch beroven van het nederlanderschap ons alternatieve burgers vertrappen. De bepaling van automatisch wettelijk verlies van het nederlanderschap is nietig of geldt ook voor alle huwers en al gehuwden. Er is dus een uiterst onzekere rechtspositie voor tienduizenden of honderdduizenden nederlanders. Deze wettelijke thans nepbepalling van verlies van nederlandse nationaliteit met uitzondering voor gehuwden moet dus onmiddelijk vervangen worden door een verklaring van nietigheid, met tientallen jaren terugwerking.

 

Zoals bekend zijn in vele en grote landen alternatieve relaties veelvuldig en maalt de regering er niet om zolang het maar discreet gehouden wordt. Dit geldt ook in Iran, zoals de president jaren geleden in een wereldwijd uitgezonden interview verkondigd heeft. Onze minister heeft onlangs over de stille toelating de president van het grootste land ter wereld beledigd tijdens zijn bezoek daar en die president is er over onsharmant bejegend tijdens zijn bezoek hier. Onze regering is er dus heel goed van doordrongen en roept luid op te komen voor degenen met een alternatieve geaardheid.

 

Maar intussen vertrapt onze regering grof de grondrechten van degenen met een alternatieve geaardheid. Owee als iemand de nationaliteit van het land aanneemt van degene met wie die discreet een alternatieve relatie heeft, aangepast aan de realiteit van dat land en waar onze regering dus geen rot te maken heeft en ook nooit naar mag vragen. Dan wordt onze alternatieve burger door onze regering grof vertrapt door automatische praktische beroving van zijn nederlanderschap op grond van een nietige bepaling in de zogenaamde paspoortwet. Hoe lang gaat het nog duren ? voordat onze regering zich op dit punt houdt aan de officiele eigen en ook de internationale rechtsorde en de grondrechten, waaronder die van gelijke behandeling, dat zelfs artikel Een is van onze grondwet.

 

De aanpassing van onze wetgeving aan het EU verdrag met grondrechten lijkt moeilijk maar is kinderlijk eenvoudig zodra men inhoudelijk besef heeft van de grondrechten. 

 


 

 

der Vorstand,   the board,   het bestuur

 

Degene die deskundig inzicht kan brengen naar en rond het Binnenhof waar het nog ontbreekt.

met vriendelijke groeten

                                                                  

 

Van der Veen,  Vorstand,  praesidium,  bestuur         

    veenfeb@LOTto.kg

tel.  NL31702157113   DE4915779558787

Schrobbelaarstraat 3, 2613 MG  Delft

Generaal Vetterstraat 71, 2283 LH  Rijswijk

registratie bij de kiesraad en de KvK

 

Reknr   45 25 77 284      ten name van    LOT to.kg    te   Rijswijk        

 

IBAN;  NL57ABNA0452577284    BIC;  ABNANL2A      accountholder;  LOTto.KG     city; Delft

 

Wij zijn door de belastingdienst vrijgesteld van belastingen

en U mag aanmerkelijke giften in mindering brengen voor Uw belastingen.

zie www.anbi.nl   en zoek  lot  to.kg

Maar voor het geval de bank zogenaamd vergeet overboekingen naar ons te verwerken

is het misschien toch beter kleine giften in onze brievenbus te doen,

Generaal Vetterstraat 71 te Rijswijk,  en voor grotere hier aan te bellen.

 

 


 

 

Monireh,   bestuur        LOTto.kg

Monireh,   praesidium   LOTto.kg

Monireh,   Vorstand      LOTto.kg

suffered Saddams poison gas, made in Holland

 


 

 

Beste parlementsleden,

we hebben meer dan duizend parlementsleden nodig

om de GoldMorgs te keren.

 

 

de GoldMorgs, de veroorzakers van ::

~ dat vroeger 200%, 300% zoveel pensioen is beloofd

~ teloorgang van onze europese welvaart en welzijn

           de achterlijke dan wel corrupte politici in de EU landen maakten en maken het zo makkelijk voor de sluwe usa GoldMorgs dat ze er helemaal enthausiast van worden

~ binnenkort de afsluiting van de perzische golf voor een lange zware oliecrisis

~ het voor europa met islamisten ontoegankelijk maken van de olie en het gas in

    Noord Afrika, het Midden Oosten en Centraal Azie.

~ de banken- en eurokrisis

        ~ straks nog de instorting van de duitse ekonomie

        ~ en dan de disintegratie van Rusland etc.

~ de bezettingen en verziekingen van Afghanistan en Irak

~ de EU afhouden van een snelle opname van de Kaukasus republiekjes

           zodat de olie waar Kazachstan op drijft en het gas waar Turkmenistan op            zweeft ontoegankelijk blijft achter Azerbeijan waar de GoldMorgs een turks maffia regime aan de macht hebben geholpen

~ de roebelkrisis en de plundering tijdens Yeltsin

~ de disintegratie van de Sovjetunie

~ Saddam,  ~ Vietnam,  ~  de koude oorlog

~ WO II,  ~ Stalin,  ~ Hitler,  ~ de 1933 krisis

~ de russische revolutie,  ~ WOI,

~ de amerikaanse burgeroorlog 1861 en revolutie 1775

~ de ondergang van Napoleon te Waterloo 1815

 

De GoldMorgs zijn net kakkerlakken. Ze overleven en gedijen goed op vernietiging.

Het grote verschil is dat de GoldMorgs zelf de grote vernietigingen organiseren.

 

Wie zijn de GoldMorgs ?????????????????

De sluwe amerikaanse GoldMorgs zijn de groep ultra rijke bankster families en zulks achter de wallstreet bankster banken die met een netwerk van denktanken de ene na de andere grote crisis en oorlog in de wereld uitvreten.

http://www.thirdworldtraveler.com/index.html

http://www.realworldorder.net/

Heel veel info en links naar andere websites.

Engels vertalen? Zie aan het begin van deze webpagina hoe.

Het interresseert geen rot of de GoldMorgs witte maanmannetjes zijn of groene marsmannetjes. Het interesseert dat ze het verreweg verschrikkelijkste kankergezwel van de wereld zijn en ingebonden moeten worden.

Onlangs hebben ze de Rotterdamse proliferatie van een ethnocide wapen van massa mutilatie en moord besteld, de ultieme EWMMM, het zeer besmettelijk gemaakte vogelgriepvirus. Volgens de prolifereurs zal het EWMMM miljarden mensen vermoorden als het vrij komt. Het is vooral besmettelijk en schadelijk voor aziaten. Het gevolg is dan dat China ons land nuclear eveneens in een hel zal veranderen. En onze zwaar achterlijke dan wel zwaar criminele nederlandse politici laten het allemaal maar toe.

       

Nu bijna 12-2-2014 gaat er binnen afzienbare tijd iets verschrikkelijks gebeuren waarbij vergeleken de Newyorkse 911 kleuterspel was.

Een nukleaire “911” Sochi of NSS Den Haag 24/25 maart (www.GoldMorgs.Com/2) , en Iran de schuld geven ?

Als de kranten en omroepen, alle onder controle van de GoldMorgs, hysterisch blijven overschreeuwen dat Iran de schuld is, zoals Afghanistan en Irak van de Newyorkse 911 belasterd werden, wie gaat de waarheid horen. Ook is er kans van een draagbare atoombom op een kerncentrale om de nederlandse en vooral om de Duitse ekonomie te vernietigen, of onder het gebouw van Goldman Sachs om zogenaamd alle bewijzen te vernietigen En als drogreden om ook op het internet alle critische opmerkingen over de duivelse amerikaanse GoldMorgs weg te censureren.

 

 

 

Staat fraktiediscipline boven de trouw aan de kiezers ? en de (grond)wet ?

 

Fraktie- en partijdiscipline  kan anders zijn dan loyaliteit aan leiders / GoldMorgs hulpen.

Breng dit daarom ook onder de aandacht bij Uw collega’s bij de andere partijen.

 

Wie bepalen de lijn van de fraktie en de partij ?

Worden zij ook (ongemerkt) direkt of indirekt aangestuurd door de GoldMorgs ?

 

Daarom zijn er te weinig parlementsleden en willen de GoldMorgs nog veel minder leden

zodat ze veel minder kans hebben op dissidenten als ze nog extremers doorvoeren.

Bovendien is men dan nog benouwder om dissident te worden omdat er dan nog minder plaats is en nog meer kans dat men op straat belandt als dissident.

 

Door te weinig parlementsleden zijn er op elk beleidsterrein van elke partij maar Een of enkele fraktiespecialisten. De GoldMorgs hoeven dus alleen maar voor de belangrijke besluiten een handjevol parlementsleden om te krijgen, zoals met het ESM

 

Aan wie moet U loyaaL zijn ? Aan de leiders GoldMorgs hulpen ?

 

U heeft recht te bepalen dat U loyaal bent aan uw kiezers,

aan de demokratie, aan de (grond)wet,

aan de toekomst voor Uw (klein)kinderen,

aan de partij van uw kiezers, aan de fraktie van uw kiezers,

desnoods tegen uw zogenaamde leiders GoldMorgs hulpen.

 

PVV   staat immers voor Vrijheid, niet voor slavernij onder de GoldMorgs

VVD   staat voor Volkspartij en Vrijheid en Demokratie, niet Vrijheid Vreselijke Daders

CDA   staat voor Christelijk en Demokratisch

D66   staat voor Demokraten

CU     staat voor Christelijk

GL     Links zou voor sociaal en demokratisch staan

SP     staat voor Sociaal en dus ook voor demokratisch

PvdA  Arbeiders willen sociaal en demokratisch

 

daar mag u best loyaal aan zijn

u mag best loyaal zijn aan het keren van de GoldMorgs door

 vertienvoudiging van het parlement

(loyaliteit aan uw zogenaamde leiders GoldMorgs hulpen is tegen dat alles)

(is ook tegen uw toekomst en tegen de toekomst van uw (klein)kinderen)

 

VVD; helaas hebben, na Bolkestein en Zalm, Demmink, Teeven, Weekers, Opstelten, Rosenthal, Kamp en Rutte de vervolging van de bankenkrisismisdadigers en Saddams gifgaschemieleveranciers geblokkeerd. Dat is ernstig in strijd met grondwet artikel 90, dat wij wel opvolgen.

 

Overigens financierde de Amsterdamse Mendelsohnbank Hitler over de drempel naar de macht en financierde dus zo de holocaust, tevens de oorzaak van de grote vlucht naar Israel en die grote problemen nu. Ook schijnt Nederlands/Amerikaans verraad de Engelse inname van de brug bij Arnhem gesaboteerd te hebben. Bij slagen van die inname konden de Engelsen zo verder naar Berlijn en verder. De Hitlerianen vochten schijnbaar volkomen waanzinnig verder omdat ze liever wilden dat Duitsland door het Westen bezet werd. Maar de Amerikanen wilden Duitsland bezetten en dat niet aan de Engelsen laten. Tijdens het jaar vertraging stortten de voorzieningen in duitsland verder volledig in en braken hongersnoden, kou en grote cholera en tyfusepidemieen in de kampen uit. Van de verschrikkelijke gevolgen zijn er vele foto's.

 

De sluwe aanstichters waren niet De Duitsers, niet De Nazi's, niet De Facisten en zijn evenmin De Amerikanen, evenmin De Joden, evenmin De Zionisten, evenmin De Moslimfundamentalisten. Houdt dus op met De Joden en De Zionisten te noemen.

De sluwe aantstichters zijn een kleine groep van een slechts een paar honderd onmensen, welzeker De GoldMorgs, Talmudi, ( www.come-and-hear.com/editor ) welzeker De grootplunderwinstfunamentalisten, Het werkelijk verschrikkelijk fundamentalisme, De vijand van het (volks)kapitalisme, De vijand van de mensheid. Volgens de criminele Talmud (niet de Thora) hebben de Talmudi het recht om alle andere mensen te exploiteren en af te slachten zoals de dieren in de bioindustrie. Volgens de Georgia Guidestones moet de wereldbevolking snel gereduceerd worden tot minder dan een half miljard. De amerikaanse authoriteiten en ook de europese staan kennelijk achter deze promotie van een holocaust op de overige ruim zes miljard mensen. Anders was het monument toch meteen opgeruimd. In tegendeel; in amerikaanse opdracht de Rotterdamse proliferatie van een viraal volkerenmoordwapen dat volgens de makers miljarden moordt als het vrijkomt. Achteraf kwam voor deze proliferatie een vergunning in plaats van straf. Zoals ook nederlandse atoombomtechnologie voor Pakistan en daardoor andere landen en het opstoken van Saddam met vooral nederlands gifgas vrijwel geheel onvervolgd en onbestraft bleef.

 

Jesus doorzag het en toonde het, trap de geldwisselaars / de GoldMorgs er uit.

Tweeduizend jaren al helpen de kerken om de burgers te onderdrukken, leggen ze zelfs als het ware de hand op de geslachtsdelen van de mensen om te knechten en te onderdrukken. Tweeduizend jaren trappen de kerken naar beneden en likken de kerken naar boven en bevuilen de kerken zo de bevrijdingsboodschap van Jesus.

Jesus toonde met zijn lijdensweg aan dat alle machthebbers heulen met de ergste vijand van de mensheid; dat de priesters/kerken, farrizeeers/politici&media en de rechters(Pilatus) heulen met de geldwisselaars/GoldMorgs.

See also www.GoldMorgs.com/Jesus

oder   www.GoldMurks.de/sperr

 

De GoldMorgs er subiet zonder vorm van proces er uit trappen, alles afpakken, de goot in trappen, een voedselbonnenstraatleven in trappen , daar is helemaal niets mis mee, volgens de PvdA, D66, VVD en andere partijen, dat moet volgens de PvdA, D66, VVD en andere partijen. Slachtoffers van nederlands gifgas, die door nederlands gifgas van een bijstandsuitkering moeten rondkomen, wacht deportatie naar arbeid maakt vrij van de bijstand (de verhuisplicht voor het misschien van een jaarkontrakt en daarvoor de betaalbare huurwoning afgepakt worden, zonder wettelijke plichten voor de deporterende gemeente om te zorgen voor werkzekerheid, betaalbare huurwoning en verhuiskostenvergoeding) Verder zet het Binnenhof als een sluwe handen in onschuld wassende Pontius Pilatus de gemeenten met financiele wurging steeds zwaarder onder druk om bijstandsafhankelijken te deporteren.

 

 

Als ze eerlijk waren stelde het parlement een parlementaire werkkamer in met minstens 75 leden om de woningcooperaties te bewaken.

Als ze eerlijk zijn stelt het parlement een parlementaire werkkamer in met minstens 75 leden om de uitvoering van de verhuisplicht te bewaken, want anders krijgen we heel snel echt “arbeid maakt vrij” zoals de Hilterianen invoerden tegen politieke tegenstanders, waartoe zij ook alle burgers van bepaalde volken rekenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

~~ met een vertienvoudigd voldoende groot parlement eindelijk demokratie, dat is acuut noodzakelijk

 

De enige oplossing in zicht is herinvoering van de demokratie met vertienvoudiging van het aantal parlementsleden, zoals bij betreffend hoofdstuk ~G~ uiteengezet. De gifgaschemieleveranties en deelname aan foute oorlogen vormen ultieme bewijzen. De bankenkrisis en de eurokrisis zijn eveneens met direkt zichtbare enorme eigen schade van die ultieme bewijzen van de onmacht van de volksvertegenwoordigingen.

 

Als de volksvertegenwoordigers echt al die ellende niet wilden en echt niet meer willen dan komt er binnen enkele maanden een vertienvoudiging van het aantal parlementsleden met tien beleidskamers. Een andere echt werkzame en direkt uitvoerbare benadering en oplossing is geheel niet in het zicht.

 

De GoldMorgs zijn zonder tegenwicht volledig losgeslagen en leiden ons en ook zichzelf naar de ondergang. Onze parlementen zijn veeeel te klein om tegenwicht te bieden. Daarmee hebben we geen demokratie maar een geperfektioneerd schijndemokratische GoldMorgs plutokratie.

 

Er is een vreedzame oplossing nodig, met tienmaal zoveel parlementsleden demokratie en tegenwicht aan de GoldMorgs en hoop voor de mensen dat de algehele verslechtering verandert in algehele verbetering.

 

Vooral voor de hoop zijn tienmaal zoveel parlementsleden nodig.

 

Als er kabinetsleden en parlementsleden nu na de bankenkrisis en de eurokrisis tegen vertienvoudiging van het parlement zijn vraag U dan af wat hun ware beweegredenen zijn. Vraag U dan ook af waarom de politici, kranten en tv -zenders geheel zwijgen over deze oplossing, het niet eens in een openbare diskussie willen brengen.

 

De vergroting van het parlement kan ook zonder meteen vastlegging in de grondwet. Als we echte volksvertegenwoordigers hebben gaan ze daarvoor.

 

Nu na Mei 2012 vernemen we dat de pensioenen 18% omlaag moeten. Straks is het zo dat ze ons vroeger 300% zoveel beloofd hebben. Dat is het als je terug rekent. Al die jaren verplicht zoveel pensioenpremie afgedragen, u is nul komma niet gevraagd hoe ze het mochten beleggen of vergokken, en nu dit. Bovendien, toen wij op de aandeelhoudersvergaderingen waarschuwden voor de fusie met Fortis en een bankenkrisis vroegen die van de pensioenfondsen niet eens wat we bedoelden. Bent U er tevreden mee, ok, het was Uw geld dat van U afgepakt is, waarvoor U vele jaren gewerkt heeft. Bent U er niet zo tevreden mee, steun ons dan zodat wij ze kunnen leren hoe het wel in Uw belang moet.

 

24 Mei 2012 is de ESM diktatuur geratificeerd door De Jager, Rutte, Plasterk, Pechteld en Sap. Het ESM is ook opgesteld door zogenaamd deskundigen die ons in de bankenkrisis en de eurokrisis hebben laten lopen.

 

ESM, weer een bewijs dat er tienmaal zoveel parlementsleden nodig zijn.

 

 

happy energy

Nog iets waar een voldoende groot parlement al lang voor had kunnen zorgen;

Een overvloed van spotgoedkope energie met spotgoedkope nylon windgeneratoren en plastic zonnecellen

Dat was er al lang geweest met de nodige ontwikkelingsmiljarden, ipv 22 miljard in de HSL waar nu, bewezen, weinigen interesse in hebben

ipv vele miljarden plempen in ouderwetse windmolens en zonnecellen

in plaats van vele miljarden plempen in kolencentrales en gascentrales

in plaats van vele tientallen miljarden plempen in fossiele brandstoffen.

 

fondswerving  kite generator

 

Beste Professor,

 

Uit de waargenomen informatie is te halen dat voor 5 MW kite generator 1,5 ton nylon nodig is. Bij windmolens is driekwart van de investering voor de mast en de rotor.

Deze molens leveren 3000 uur per jaar nominaal vermogen, kosten E 1000 / kW.

De elektriciteitsprijs van deze ouderwetse 5MW molens is 6 a 8 cent per kwh. 

Brandstofkosten zijn bij kolen 3 ct, gas 5 ct en stookolie 10 ct  per kwh, nu nog.

 

Met een snelle inschatting kom men uit op < 2 cent / kwh met grote kite generatoren. Belangrijker nog, de kite generator kan aangepast gedimensioneerd 6000 a 8760 uur per jaar leveren. Belangrijk ook, de kite generator kan gedimensioneerd worden voor lage windsnelheden. Met de kite generator kan windstroom alles verslaan, zelfs gas voor verwarming. Een elektrisch element in de cv of elektrische verwarming bijplaatsen is een geringe investering. Daarmee wordt een 50 GW windvermogen in ons land ekonomisch en kan gas de dalen van windstroom opvullen en zonnestroom het stroomverbruik in zonnige perioden beantwoorden. Minpuntje is, roetzwarte kites, om het nylon tegen de UV te beschermen, voor de levensduur.

 

Het is dus nu flinke geldbronnen aanboren voor een razendsnelle doorontwikkeling en razendsnelle realisatie van grote kite windvermogens. Daarvoor is het zaak ook de ouderwetse windmolenindustrie te verlaten.

 

Retailconcernen zijn interessante potentiele financieringsbronnen, bijv. Aldi en Liddl duitsland. Uw positie biedt U goede kansen om daarin te slagen. Zij kunnen ook stroom gaan verkopen. Zij hebben geen belangen tegen goedkope stroom met kitegeneratoren.   Het kitegenerator concept kunnen zij meteen al benutten als reclame drager en voor imagoverbetering.

 

Bovendien is de kite ook goed toepasbaar voor andere doeleinden. De kitegenerator kan nu ook gebruikt worden om de vrede te bewaren. Er suddert een konflikt met Oezbekistan omdat Kyrgyzstan het water zomers opstuwt voor winterse verwarming met hydro-elektriciteit. Het is moeilijk uit te leggen maar de waarde van Kyrgyzstan en dus van hun vrede is enorm voor ons Europa. De kitegenerator kan ook gedimensioneerd worden voor de lagere windsnelheden aldaar. Om de dalen van windenergielevering op te vullen is dus volop hydroelektriciteit voorhanden. Bishkek is een goedkope maar ook aangename plaats als wetenschappelijke nevenvestiging, een goedkope fiscaal zeer aantrekkelijke plaats voor bedrijfszetels en een goedkope maatschappelijk makkelijk toegankelijke plaats voor het goedkoop naaien van kites.  Het zou niets verbazen als er daar meer geld voor de ontwikkeling opgehaald kan worden dan hier. Uw positie biedt U goede kansen om daarin te slagen. De regering daar zou met de goldsom, zie goldsom.com grote ,fondsen kunnen werven als ze het concept begrijpen en aan publiciteit geholpen worden.

Het is verbijsterend me hoe weinig bereidheid er hier al 15 jaren lang was, terwijl er miljarden in dure ouderwetse windmolens en zonnecellen zijn geplempt, nog meer miljarden in fossiele centrales en vele tientallen miljarden in fossiele brandstoffen, inclusief gas en olie voor verwarming, zo de schoorsteen of uitlaatpijp uit. Nog te zwijgen over de 22 miljard voor de HSL waartegen ik verwoed waarschuwde en procedeerde en de bankenkrisis waarvoor ik verwoed waarschuwde en waarbij met preventie honderden miljarden minder schade voor ons land bewerkstelligd had kunnen worden.

 

Hoezo ik dit schrijf: Ik ben meervoudig ingenieur maar ook met kennis van makro-ekonomie, -financieen en -politiek, zie www.goldmorgs.com  ,en maak de zaken graag eenvoudig, bijvoorbeeld de relativiteitstheorie, zie www.222.Lu   .Aan de ontwikkeling, in brede zin, van de kite windenergie wil ik graag voor een uiterst laag tarief meewerken, ook in Duitsland, waar beter fondsen te werven valt.

met vriendelijke groeten

Johan van der Veen, Generaal Vetterstraat 71, 2283 LH  Rijswijk

whitingiwe@yahoo.ca   tel.  NL31702157113   DE4915779558787

  

Dus als de politici hun werk doen dan rollen er binnen tien jaren massaal zonnecellen uit fabrieken tegen een prijs van slechts E 200,- per kilowat vermogen. Nu is dat nog E 1000.

Kite windgeneratoren en accu’s worden net zo goedkoop en elektriciteitstranport over grote afstanden ook, waarvoor ondergetekende een conept heeft.

Het publiek koopt alleen maar zogenaamde hybride stekkerauto’s waarmee de dagelijkse ritten volop elektrisch gedaan kunnen worden. Deze auto’s kunnen overdag met zonnestroom opgeladen worden en in de nacht met windstroom van kite generatoren. De Ampera van Opel is al zo een zogenaamde hybride stekkerauto. Alleen kunnen binnen tien jaren de batterijen veel goedkoper, lichter en met veel meer capaciteit zijn. Diezelfde auto’s kunnen dan zonder extra kosten als noodstroombatterij dienen. Dat is heel interessant in veel landen waar de stroomnetten niet zo betrouwbaar zijn. Binnen tien jaren kunnen alle auto’s zo zijn en kunnen de mensen dus ook milieuvriendelijk met grote SUV’s pronken.

Binnen tien jaren kunnen we grootschalig omschakelen naar groene stroom voor mobiliteit, verwarming en het meeste andere energieverbruik.

 

Waarom is dat niet al lang zo ??  Omdat de politici hun werk niet doen.

Als de politici hun werk deden waren er al lang met enkele tientallen miljarden R & D geld spotgoedkope zonnecellen, windgeneratoren en batterijen ontwikkeld.

 

 

U lezers kunt samen met elke Nederlander een half miljoen rijker worden

als wij bekend worden.

Dan kan de pensioenleeftijd omlaag naar 50 jaren en kan elke werknemer enkele weken per jaar meer met vakantie.

Met een beetje slimheid en doorpakken kan Nederland internationaal 9 biljard claimen, dat is ruim een half miljoen per Nederlander. Lukt het niet om meer dan 20% binnen te halen dan is dat altijd nog een ton per Nederlander, tonnen per hardwerkende Claudia en Jan modaal.

 

Wilt U dat laten gebeuren help ons dan aan bekendheid en

kleine moeite voor U maar werkt als een tsoenami

 mail iedereen op uw emaillijst het volgende 

 --  kijk nou eens,  dat  www.goldmorgs.com    www.ayaan.de    www.b69.us   -  

 

 Deze kleine moeite voor U is een grote steun voor ons.

 

 

emaile mal zum jedem in Ihren Emailadressenbuch:

--  schau mal, das   www.goldmorgs.com    www.ayaan.de    www.b69.us   -  

 

Mit diese kleine Mühe werden sie uns eine große Hilfe leisten 

 

 

about  GoldMorgs   see   www.Lotto.kg/goldmorgs

 


 

 

about us

 

Regrettably our analyses about future macro developments tend to be about developments that realize. In 1983 I delivered most dutch parliament member separately, at their homes, a written warning to halt the supplies to poison gas Saddam immediately, otherwise Saddam would go more idiot and it would take deployment of all NATO and expenses of trillions of dollars to remove Saddam and not to cry later about Iran wanting nuclear arms. Damage after ignoring this warning 25 trillion and will rize byond 125 trillion, at least 7 trillion damage will come to the Netherlands, also by the banking- and eurokrisis. In the decade before the banking crisis I warned on shareholders meetings for the bankruptcy of major banks. Damage after ignoring this warning will rise byond 2 trillion for the NL. In the decade before Yeltsin our analyses was that the cold war was loosing its power as marketing for the GoldMorgs arms industry and a succession by a christian - muslim antagonism would be engineered. This is not now bragging about not existent past analysis by us. The information services probably have a dossier about me that is larger than ten thousand pages. Among those analyses in the dossier that an invasion of Europe was very well possible with limited casualties but that an invasion was exactly what the enemies of the (Russian) people wanted. That it was exactly what the GoldMorgs wanted for more arms industry with more looters and usury profits for the GoldMorgs.

 

 

About the miserable evil usa GoldMorgs

Engels vertalen? Zie aan het begin van deze website hoe.

http://www.thirdworldtraveler.com/index.html

http://www.realworldorder.net/

Much info en many links to other websites.

 

 

The GoldMorgs, the usa GoldMorgs, are the group of ultra rich bankster bankster families behind the walltstreet bankster banks. We do not care if they are white moonmen, green marsians, yellow mercurians or whatever. We care that they engineer and engineered the big crises and wars. The usa GoldMorgs manage a network of thinktanks to develop their evil engineering. We expect the expanding of the parliaments to ten times as many members to be the best measure to contain the evil GoldMorgs. We have now established the authorial rights etc. on the word GoldMorgs during several years with the website www.goldmorgs.com

The evil usa GoldMorgs rule the financial system and the newspapers and tv-channels. They rule what and who the people know and vote. So the usa GoldMorgs rule the politicians and everything, not the details, but the main developments.

 

The usa GoldMorgs create mortal dangers to the Israeli's in particular, other jews, christians and the people in common. The usa GoldMorgs NATO Afghan heroin and opium tsunami that also floods Iran keeps millions of (hyper)active youngsters busy and so enables the Khomeiny regime to stay in power. It is claimed that this regime is acquiring a nuclear arsenal that poses a mortal threat to Israel. It would not be the first time that the policy of the usa GoldMorgs causes mortal dangers to Israel and jews. It has become public that the usa GoldMorgs servant services have supplied the fresh Khomeiny regime with loads of modern rifles and the identities of ten thousands of followers of the communist party. Many of them were shot or hanged and the uprisings were suppressed. Saddam was stuffed to banana's with mustard gas and other chemical warfare by predominantly, according to the UN report, some dutch servants of the usa GoldMorgs. The long terrible chemical war with Saddam enabled the Khomeiny regime to root very deep and wide and has made the Iranian people suspicious about the intentions of other nations.

 

The stuffing of Saddam with mustard gas also altered Saddam into a mortal danger to Israel. The deployment of all NATO in 1991 was claimed to contain Saddam. A large usa force occupied Iraq in 2003, with the support of some nato-allies. The cumulative expenses of these actions for the usa are calculated to grow beyond six trillion dollars. The usa GoldMorgs neither mustard gas netherlands are going to pay this bill but the usa tax-payers are. Those are not the wealthy who enjoy a kind of tax haven but the working people. The damage and misery to Iraq is much larger and including the harmful international developments, the total bill can be estimated beyond a hundred trillion dollars.

 

The usa GoldMorgs are also responsible for the tragedy of the creation of Israel as a homeland for jews in a region with regimes that stir and apply machiavellistic hostility against Israel. During Hitler the ships with jewish refugees were not welcome to the GoldMorgs USA. Neither was a nice peaceful homeland established in a part of California or whatever. California was still not so populated in those years. Neither is at present SW Australia. It would be a much cheaper solution and much nicer for the Israeli than the defense of Israel against neighbors that develop increasing danger.

 

Hitler was also a vector of the usa GoldMorgs, as were Saddam, Khomeiny, Pol Pot, Mao, Stalin and Lenin. They were somehow educated Machiavellism in some kind of GoldMorgs institution and financed by the usa GoldMorgs. The usa GoldMorgs can be seen as the engineeres of a range of crises and wars:

~~The Waterloo for Napoleon in 1815, ~~the amerikan revolution in 1775, ~~the american civil war in 1861, ~~the russian revolution, ~~the sly establishment of the so called independent but GoldMorgs federal reserve on 20 Dec 1913, ~~the assassination of JFK shortly after JFK altered the dollar printing to the federal usa state, this was re-altered shortly after JFK, AND ~~WW I, ~~the 1933 crisis, ~~Stalin, ~~Hitler, ~~WW II, ~~the holocaust on millions of jews and two hundred million christians by Hitler and Stalin, ~~the 1990 disintegration of the Soviet, ~~the looting of that region during Yeltsin, ~~the Ruble crisis, keeping the EU from immediate integration of the Kaukasian republic, with behind it the Kazach oil and Turkmen gas, ~~911, ~~the false Bush bombing, occupation and mutilation of Afghanistan and Iraq, ~~the opium and heroin tsunami that mutilates Afghanistan and neighbors, ~~the so called banking and euro crisis, ~~the establishment of islamist rule in North Afrika and the region from Cairo to Almaty, that also is floating on oil and hovering on gas, ~~the coming long closure of the Persian Gulf, ~~the coming destruction of the German economy and social security.

 

The intention of the usa GoldMorgs is to reduce the wealth of the EU and usa population with 80% eg a factor five. The usa GoldMorgs are not afraid any more that the population turns to communism. At present, for the usa GoldMorgs, the wealth of the population has become expendable. The philosophy of the usa GoldMorgs is that poor populations are easier to rule. Poor people are occupied with the struggle for life and have no resources to bother the establishment. People with hungry children at home will work hard all long days for a few slices of bread only. A poor USA and EU population will also stop spreading wealth and power to other nations, the nations that supply oil and gas or cheap products.

 

We can notice the preparations against the expected revolts in the process of impoverishment. The abuse of Iraq as a realistic exercise ground to train two million violent eager white on the armed suppression of colored revolting crowds. The huge capacity of fema camps, the huge stockpiles of plastic coffins, suitable for the large municipal waste incinerators, the distribution among homeland militia and police of seven billion dumdum bullets and up to a hundred thousand armored vehicles. The establishment is good at conspiring to exploit the people. They dislike work and most of them are not able to learn a real profession and supply any constructive contribution. Many of them are born retarded or have become (more) retarded by drinking and sniffing. The intended 80% reduction of the wealth is also an easy way to reduce the environmental footprint, leaving ample space for the exploiting establishment for easy maintaining and enjoying their private wealth.

  

 

After WW II the engineering of misery by the GoldMorgs did not end, was not limited to the cold war and last decade the GoldMorgs agression is increasing. The engineering of 911 as a pretext to rip the civil rights from the citizens and bomb and invade Afghanistan and Iraq to abuse for training two million violence aeger individuals. The engineering of the banking- and eurocrisis. During the banking krisis the GoldMorgs exerted huge shortcrash attacks on the dutch bank ING  in effort to create a hundred times worse banking crisis. Recently the GoldMorgs instigated the development, production, testing and partial publication of the EWMMM in Rotterdam.

 

Recently the GoldMorgs instigated the completion of the development of warheads that can surf eight thousand km within ten minutes, through the upper stratosphere, with erratic unpredictable trajectories and still pinpoint a target as precisely as flying in through a window. It is a very aggressive development.

 

The Chelyabinsk event, known in public as a meteorite. Statistic considerations prove that it was an attack engineered by the evil usa GoldMorgs. The probability that it was a meteorite is once in the one million times million years, once in trillion years. Near Chelyabinsk is the largest stockpile of radioactive materials on earth. A full hit would have been a Fukushima to the power ten. Do the smoke trails of a meteorite really look like what was visible above Chelyabinsk? Does a meteorite really end in a flash like that? Nice very tail. There are also video recordings of an event above Japan on the same day. Those look very much like a nuclear missile being destroyed by an interceptor with a directional neutron bomb.

The most probable is that Siberian supermissiles have been hijacked, re-equipped and launched, on instigation of the evil usa GoldMorgs and have been intercepted by the Russians themselves. We warned long before for such a super 911 by the evil usa GoldMorgs. The hijacking was possible with the BT3, a secret model stealth flying wing with a special tail for superb manouvrability und use of improvised airstrips. The wing with integrated engines and a span similar to the Airbus 320 has a range of twenty megameters with twenty megagrams payload and can fly at a height of only ten meters.

Perhaps already several hundred have been secretly built and parked in south argentina Perhaps also tenths of southands of usa Iranians have been trained secretly. It would enable to occupy iran overnight.

The GoldMorgs objective of hijacking and launching Siberian missiles would be to create a super 911 and to subdue Russia and occupy and exploit Siberia, like the GoldMorgs vector hitler enabled the GoldMorgs to subdue and occupy Germany. Siberia is the traesure room of the world next to neighbouring supercustomer China and other Asia.

 

The GoldMorgs lead the USA to very aggressive policy.

The USA citizens have been convinced with huge lies,   also around  911,

before the first destruction of Irak in 1991 and the destructive occupation in 2003

copu paste url youtube.com/watch?v=Ysd6xueB0lE&feature=plcp  

see also  www.nuoviso.de     en   www.nuoviso.de    

Barosso,  Draghi  and  Monti,   a mortal trio of GoldMorgs servants.

 Barosso shows with Bush on the illegal destructive occupation of Irak

 With the ESM  Draghi  and  Monti   tried a coup for the GoldMorgs, to loot Germany.   The coup tools of the ESM were halted by the german constitutional court BundesVerfassungsGericht, BVerfG, with its verdict on Sep 12 of 2012. The BVerfG chopped the GoldMorgs ESM tentakles that reached for the german trillions. But the GoldMorgs will never give up. Beware.

See also   http://www.zivilekoalition.de/   The website    http://polskaweb.eu/      might be exaggerated but contains very much true things also.

 

 

The GoldMorgs menace also rules in science.  GoldMorg serving scientists and engineers are rewarded. Why half a century worldwide propaganda for Einstein while Lorenz developed the relativity theory and the recent and understandable Kyrgyzstan formula and theory about relativity are absolutely persistently ignored, see www.222.Lu   Was it really such a progress for science ? to mystify the relativity theory with a system of ten differential equations, that perhaps no one really understands. Was E=mc2 really such a scientific achievment ? E=mc2 is nothing more than E=1/2mv2 with its opposite reaction and at the ultimate speed of light and energy transmission. Why is it persistently kept silent ? that Einstein looks very much like an Iranian. Why it is kept silent that the numbers 1 to 9 are similar to the persian ?

 


 

 

INDEX

 

~~~ Einführung, introduction, inleiding    (siehe oben, see above)

 

~~~ Index, deze index,   this index

 

and next,  und weiter,  en verder

 

 

~~~ kyrgyz democracy 150 trillion value for EU

 

~~B~  Kirgisien, Kyrgyzstan, beispielhafte Demokratisierung für uns EU wichtig,

15 Miljardenprogramm wäre ausgezeignete Investition für uns.

Und Kyrgystan ?   Da wird man sich im Zukunft staunen.

Investitionen in Kyrgyzstan werden sich im Zukunft als ausserst wertvoll nachweisen.

 

~~  Kyrgyzstan, een formidabele investeringsmogelijkheid voor ons, 150 biljard waarde 

en Kyrgystan ?   Men zal zich in de toekomst verbazen.

Investeringen in Kyrgyzstan zullen zich in de toekomst als zeer waardevol bewijzen

 

 

 

{{{~~C~ moved to / see www.Lotto.kg/goldmorgs

GoldMorgs, gewinnfundamentalistische Pflünderern, unsere Untergang

~~    GoldMorgs sind auch schuldig zur schwachen Gründung der Euro.

~~    GoldMorgs, profitfundamentalistic looters, destroying us

~~    GoldMorgs, winstfundamentalistische grootplunderaars, onze ondergang}}}

 

 

 

~~D~  der Vorstand,   the board,   het bestuur

 

 

 

~~E~  GoldMorgs thirld world war and the katmethod /!\ /!\ /!\

~~F~ de nederlandse gifgaschemiegrootleveranties aan gifgas Saddam

 

 

~~G~ aktief kiesrecht voor elk mens vanaf nul jaar en

herinvoering demokratie met veeel meer parlementsleden

 

 

~am Ende~  the SubINDEX  to  www.LOTto.KG/plus  des Weiteres,  more,  meer   

 

 

Support the Kyrgyz and European democracy and future.

The future of Europe depends on Kyrgyz democracy.

Support Kyrgyz democracy, in the middle of Russia - China - Gulf region.

{ -LOT- is an ancient word for future }

And Bishkek is the superb city for the international department of your company, for trade, for (financial) management, for development, for skilled production, for international development of your employees, for development of relations with Europe, Russia, Kazachstan, China, Asia and the Guld region, for universities, for the official seat of your company, may be for the head office and for living. Feel free to contact us if You want to go there for orientation on the possibilities. Frequent affordable safe connections with Turkish airline available and clean affordable hotels and restaurants. And Kyrgyzstan is a clean safe country where Europeans can mix in between the many Russians there, won’t be bothered and can go their way they choose themselves.

 


 

 

 

 

 

 

 

mehr Bilder, more pictures,

siehe, see   www.GoldMurks.de/2

 

 


 

 

~~~ Kyrgyz democracy 150 trillion value for EU

 

who cares ? You ? but not the GoldMorgs and their servants.

 

 

Notice the boarder already in common drawn on “Western” maps

along the Ural separating European and Asian Russia.

Its sneaky mind preparation for the GoldMorgs grab of Asian Russia.

 


 

Notice; 50 and 150 billion should read as 50 and 150 trillion

(Billionen in german are trillions in english language)

 

 

 

 

EU citizens want this:

nederlandse burgers willen dit:

Deutsche Leute wollen dieses:

 

Notice; 50 and 150 billion should read as 50 and 150 trillion

(Billionen in german are trillions in english language)

 


 

 

~~B~  Kyrgyzstan, een formidabele investeringsmogelijkheid voor ons,

rendement 150 biljard waarde 

 

De bankenkrisis en de eurokrisis leert ons weer dat voorkomen beter is dan genezen en dat het op tijd onderkennen van de belangrijkste toekomstprojekten een vooruitgang zal zijn. De schade van de krisissen wordt op cumulatief dertig biljard geschat. Griekenland krijgt nu een kwart biljard steun en nog een kwart wordt in reserve gehouden en voor de hele GISPI zone alvast een biljard, van de vijf biljard die uiteindelijk volgens Verhofstadt nodig zullen blijken. Eh, een biljard is duizend miljard, een miljoen maal miljoen,  10% van wat alle 200 miljoen werkende EU burgers samen opbrengen.

 

Het is nu tijd dat we ons door die krisissen niet langer laten afleiden van de veel belangrijker noodzakelijke preventies.

De strategische onderzeeers en andere kernraketarsenalen vormen onze grootste bedreiging en moeten onmiddelijk buiten gebruik gesteld en ontmanteld worden. Dat is uit de aandacht geraakt.

Wij zijn zelfs daarvoor naar het landelijk parket gestapt, zie www,LOTto,KG

Na Tjernobyl, 911 en Fukushima kan iedereen begrijpen dat de (oude) kernreaktoren nabij grote stedenconcentraties, zoals de kerncentrales Borssele en Doel, onmiddelijk uit bedrijf moeten.

 

En dan iets heel interessants, belangrijk voor de hele regio van Wladiwostoc tot Casa Blanca.

Kyrgyzstan heeft gedemocratiseerd, zonder invasie zoals in Irak of EU-lidmaatschap. Als de EU, desnoods alleen Nederland samen met Duitsland, de komende tien jaren met 45 miljard, tenminste de komende vijf jaren met vijftien miljard, de democratie in Kyrgyzstan helpt overleven en ontwikkelen dan helpen zij ons als wervend voorbeeld en met een democratiseringsgolf van Wladiwostoc tot Minsk en Casa Blanca. Dan krijgen wij voor die vijftien miljard een enorme 150 biljard waarde terug, de allerbeste investering dus, 150 biljard terug voor peanuts 15 miljard,  zeer verheugend en peanuts 15 miljard in vergelijking met de negatief genoodzaakte biljardensteun aan Griekenland en de andere GISPI landen.

 

Tenminste, zo wordt ons altijd geleerd, democratisering in Eurasie, Arabie en (Noord)-Afrika is van het grootste belang voor onze veiligheid en de economische samenwerking, dus ook voor onze economie en onze welvaart.

Nederland is als klein land met de Benelux de EU begonnen en zou zonder veel minder wel varen. Nederland kan dus best een Eurasie-unie verder op gang brengen, met als meest geschikte lokatie voor de hoofdstad in Kyrgyzstan, ook het meest geschikt voor de vele (Nederlandse) bedrijven die handelen met Azie om er een administratiecentrum te hebben.

 

Eigenlijk zullen we van samenwerking met Kyrgystan meteen al ook een ander veelvoud in waarde terugkrijgen want dan hebben we naast de pijn van de eurokrisis een verheugend nieuw goed toekomstprojekt waar alle partijen voor zijn.

 

In het algemeen wordt verzuimd de ontwikkelingen van te voren te zien.

Voor de tijd van Rockefeller oil werd olie als vervuiler van het drinkwater voor de runderkudden gezien. Daarna werd aardgas als nutteloos bijprodukt van de oliewinning verbrand. Vele landen werden lang als oninteressant gezien maar hebben daarna veel geld verdiend met olie en gas:  Texas, Saoudie, Kuweit, Irak, Iran, UAE, Quatar, Norwegen, Brittannie, Rusland, Kazachstan, Turkmenistan.

 

en Kyrgystan ?   Men zal zich in de toekomst verbazen.

Investeringen in Kyrgyzstan zullen zich in de toekomst als zeer waardevol bewijzen.

 

LOT to.kg  is nog een kleine politieke partij

 

Het mooiste is dat steun aan Kyrgyzstan geen Euro hoeft te kosten, geen drieduizend miljard zoals de -Euroredding- in totaal tot nu, geen achthonderd miljard zoals het ESM, geen enkele Euro, absoluut niets. Er kan zelfs meteen flinke winst geboekt worden. We kunnen bijvoorbeeld goudwinningsrechten kopen voor $600 per ounce, de marktprijs voor baar goud beweegt zich nu omtrent $1200. Daarvoor kunnen we de ECB extra Euro bij laten drukken of een deel van de nationale goudvoorraad verkopen. Deze voor dood liggende reserven worden dan tot leven gewekt. Drie miljard is een kruimel in verhouding tot de al drieduizend miljard eurosteun, oplopend richting tienduizend miljard.

 

 

 

the GoldMorgCoin, the best investment available, gold at $ 600 /oz

the special GoldMorgCoin is rated at a value of  0.64 billion usd,  $ 640 million

 

Anyway, you will have the most special and valuable coin in the world, a record hard to break. The next higher rating of the coin is $ 1.6 billion, so a real challenge to beat you. Anyway, you will have the most special coin, the uttermost first. You are invited to start the challenge, a challenge to Mr. Microsoft, Mr. Facebook, etc., who are challenged and advised to invest in GoldMorgCoins and challenged to invest in their special version of the $ 16 billion coin, correct, the sixteen billion usd coin.

 

Why spend half a billion at a yacht and that kind of.  Better to do a really great investment

 

With the $ 640 M coin you will do a range of superb investments at once:

 

~ securing $ 640 M of your precious money, as an investment spread, in 600’000 ounces gold out of the insecure Euro, Dollar, stocks, bonds, oil, etc. into a secure investment in a democracy nation with abundent gold reserves. Aditionally you might receive an extra coverage with $ 400 M of the national currency.

 

~ preserving the development of the history on the good path

~ ultimate patriotism with preserving $ 150 trillion, $ 150 Tera, of democratization value for Europe and the USA and the other nations.

~ a more valuable record in history besides the development of your company and capital, a very valuable record in history that your children and grandchildren can be very proud about.

 

~ preserving the young democracy of a very valuable nation, with the investment as well as the positive publicity that your investment will attract. The nation has the worlds highest development to GNP ratio, the worlds highest health to GNP ratio, the worlds highest attractive nature to GNP ratio, the worlds highest democracy to GNP ratio, the worlds highest internationalization to GNP ratio, the worlds highest tolerance to GNP ratio, the worlds highest kindness to GNP ratio, etc. etc., very unique, by far the best nation to invest, by far the best nation to establish or relocate the official headquarters of your grand companies, maybe the nation where you, your spouses and children feel better than in your homeland, for times or permanently.

 

~ an unique glamorous ceremonial transfer to you of the unique GoldMorgCoin by the President, the Ministers and the Parliament, on the beautiful sunny square in front of the presidential palace with the superb background scene of the white topped mountains, in the presence of your invited guests, newspapers and tv channels, accompanied  with the preference to receive honors citizenship of the nation.

 

 

 

 

 

 

To  whom it may concern.

We are a non-profit organization. We will obey in the best way to the Kyrgyz state when action is requested to make the domain = lotto.kg = generate income for the Kyrgyz peoples. That is logical. If we are allowed we will add the most value possible. There is no need for a precedent, confiscation, special acts or a special regulation or law. Commercial private use for profits has already irreversibly been excluded. We have already on Nov 20 of 2011 engaged the irreversible obligation that 95% up to all of the eventual profits must and will go to Kyrgyzstan and the Kyrgyz peoples. These obligations, see another part of this website, have already been published since the end of the year twothousandandeleven.

 

We plead for suggestions about establishing an international lotto and lottery with lotto.kg. The purpose is an honest int. lotto and lottery for a good generation of revenues for Kyrgyzstan as soon as possible. Please send Your suggestions to the

 email;  veenfeb@lotto.kg    Thank You for Your attention.

 

 

 


 

 

www.Turkmobile.com/GoldMorg-ware

GoldMorg ware, exclusive, from fashion to aircraft, examples;

 

              GoldMorg ware, exclusive, from fashion to aircraft, examples;

 

 

limited first edition GoldMorg Jack    from E 9999,- for E 2222,-

 

first pay E 555,- and E 1677,- later

after first GoldMorg Jack price for 2nd, 3rd, etc. is E 1677,-

GoldMorg Jack owners can get E 555,- for each GoldMorg Jack that a friend buys.

                           

 to request GoldMorg ware pls email  yin@222.Lu

{pls notice; price of license afterwards for any edition in “license” without a correct permission is at least ten times higher}

 

mehr Bilder, more pictures,

siehe, see   www.GoldMurks.de/2

 


 

 

~~D~  der Vorstand,   the board,   het bestuur

 

Degene die deskundig inzicht kan brengen naar en rond het Binnenhof waar het nog ontbreekt.

met vriendelijke groeten

                                                                 

 

Van der Veen,  Vorstand,  praesidium,  bestuur         

    veenfeb@LOTto.kg

tel.  NL31702157113   DE4915779558787

(Schrobbelaarstraat 3, 2613 MG  Delft)

Generaal Vetterstraat 71, 2283 LH  Rijswijk

registratie bij de kiesraad en de KvK

 

Reknr   45 25 77 284      ten name van    LOT to.kg    te   Rijswijk        

 

IBAN;  NL57ABNA0452577284    BIC;  ABNANL2A      accountholder;  LOTto.KG     city; Delft

 

Wij zijn door de belastingdienst vrijgesteld van belastingen

en U mag aanmerkelijke giften in mindering brengen voor Uw belastingen.

zie www.anbi.nl   en zoek  lot  to.kg

Maar voor het geval de bank zogenaamd vergeet overboekingen naar ons te verwerken

is het misschien toch beter kleine giften in onze brievenbus te doen,

Generaal Vetterstraat 71 te Rijswijk,  en voor grotere hier aan te bellen.

 

  


 

 

 

Monireh,   bestuur        LOTto.kg

Monireh,   praesidium   LOTto.kg

Monireh,   Vorstand      LOTto.kg

suffered Saddams poison gas, made in Holland

 

 

 

 

ausgedehntes Schreiben treffen Sie nachfolgend und weiter.

for voluminous writings see following and further.

voor uitgebreide besluimeringen zie hierna en verder.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

Following here, hierfolgend, hiervolgend:

 

~~E~  GoldMorgs thirld world war and the katmethod /!\ /!\ /!\

~~F~ de nederlandse gifgaschemiegrootleveranties aan gifgas Saddam


 

 

geplaats 23 April 2012

 

~~E~ GoldMorgs thirld world war and the katmethod /!\ /!\ /!\

 

International warning for the dutch

KatMethod /!\ /!\ /!\

 

What is the Katmethod??:

Key persons who are in Holland or visit the Netherlands are taken to a café or a club for a drink. So called hypnose narcotics are slipped into their drinks. Then they are taken to a room and served by for example a minor boy who is also under narcotics and forced, or worse; rape killing. Videoregistrations are used to extort to cooperate to all kinds of economical crimes, up to the size of tenths of billions or treason by ministers. What is left at a visit to a nice adult lady can also be slipped into a child or baby that is killed and buried, eventually in a freezer, or immediately taken to police to complain about raping, without immediately disclosing the identity of the alledged raper. So also if a key person is totally innocent, just only has been naïve, the man can get into extremely extortive situations. And not to forget, the sun of a key person can be made subject to extort the father even worse.

Reading this makes you shiver? This is too extreme? Regrettably it is all too much true.

Copy paste for example url youtube.com/watch?v=y4Ag7q6TXeY,

Ritueller Mißbrauch - Jessie Marsson - bewusst.tv   After 19:20 in this video:  In a sneeky way the important key person is given LSD that makes insaint aeger and then records what the key person does with a minor. Und der Fall Manuel Schadwald ist auch nie gelöst worden.

 

Wichtige Personen werden während ihren Verweil in der Niederländen mitgenommen zum Stube oder Klub zum Trinken. Sogenannte hypnotisierende Drogen werden heimlich an ihre Getränke Zugefügt. Nachdem werden sie mitgenommen zum Zimmer und bedient durch zum Beispiel einen Bursche der auch Drogen erhalten hat und gezwungen wird, oder schlimmer noch Vergewaltigungsmord. Bildaufnahmen werden benützt um aller Art wirtschaftliche Verbrechen machen zu lassen, einbehalten Billionenverrat duch Minister. Was zurückgelassen wird nach ein Besuch an eine attracktive Frau kann auch in einen Kind oder Baby eingebracht werden das Tot ist und bestattet wird oder im Gefrierlager aufbewahrt wird. Es kann auch gleich an Polizei übertragen werden ohne gleich den sogenannten Vergewaltiger bekannt zu machen. Also, auch falls einer wichtigen Person ganz ohne Schuld ist und nur naiv war kann er ausserordentlich schwer erpresst werden. Und nicht zu vergessen, einen Sohn eines wichtigen Persons kann auch misbraucht werden um den Vater sogar schlimmer zu erpressen.

 

Die Banken- und Eurokrise betrifft nicht zig Milliarden aber zig Billionen und Weltmacht. Wer müssen damit rechnen, dass die Amerikanische GoldMorgs auf diese Art und Weise Leute erpressen lassen. Das ist für Sie nu rein winziges Verbrechen. Wir müssen damit rechnen, dass ehemalige Angestellten der Goldman Sachs so erpresst werden. Jedenfalls müssen wir Barroso, Draghi und Monti mistrauen.

Die Amerikanische GoldMorgs sind einbehalten Bedienste Bush der weltschwerstkriminellen Verbund. Die 911 haben die GoldMorgs absichtlich stattfinden lassen. Die amerikanische Luftwaffe war 911 tätig um vorzubeugen, dass Kernkraftwerke angegriffen werden statt Hochtürme. Vermutlich sind die automatische Steuerungen der Flugzeuge auch Vorprogrammiert worden und sind Lotssender hingestellt worden um diese aussonderlich genaue gekurfte Einflüge zu ermöglichen. Die Täter waren aus Saoudien und die Geldgeberfamilien waren Freunde der Familie Bush. Der Bush war und ist Mitglied der Skulls. Nachdem sind Verleumdungen gegen Afghanistan und Irak misbraucht worden um diese Nationen zu zerbomben, zu besetzen und zu misbrauchen als Übungsgelände für gewaltsame Volksunterdrückung. Diese Nationen sind ganz korrumpiert und verstümmelt und Afghanistan ist absichtlich zu Narkonation umgewandelt worden. Somit sind das wunderschöne Afghanistan und die wunderschöne nordliche Nachbarnationen zusätzlich mit Drogenwirtschaft verstümmelt worden. Die Amerikanische GoldMorgs sind einbehalten Bedienste Bush der weltschwerstkriminellen Verbund. Sie sind unsere Gegner im Banken- und Eurokrise und bevorstehende schwere Krise mit Iran und schwere Ölkrise.

 

These crimes are so extreme that the citizens don’t believe it and no perpetrator/victim dares to confess.

You don’t believe that it is possible with illegal narcotics to make persons, who are now famous, rape children. Millions of young men were made to run into rains of machinegun bullets, in the first world war and also the second. They were given an encouraging glass of rum. But secretly cocain was mixed in. Now you know this, think again please and please support us.

 

It is named the KatMethod in honor of the journalist Micha Kat who already for years investigates and publishes facts, suspicions, theories and the involvement of key persons about these crimes, on the website

www,klokkenluideronline,is and took refuge to Laos but was captured when returning at Schiphol.

 

We plead to all perpetrators/victims to free themselves of the extortion and moral burden by public confession. Dear perpetrator/victim, it’s the best thing you can do for yourself and the future of your beloved, fellow citizens and country. These Katmethods are used for the worst crimes against mankind, like Saddam of Iraq with his chemical warfare. Dear perpetrator/victim, especially when you are old, your enemies cant harm you any more when you confess in public and it would be your ultimate revenge like smashing an iron bar in the faces of the kind who extorted you all life. They cant harm you any more, you will feel so much better relieved and free. They can only kill you but that will make you more a hero and save you for all those elderly diseases that many suffer before they die. Dear perpetrator/victim, when you confess in public, in particular when you are the first, you will be a hero and make the way free for other perpetrators/victims to become heroes by confessing in public and no one any more can stop the truth coming out and putting an end to this enslavement of key persons.

 

XXXXXXX In the past the Boeing company organized a public meeting in the Hague on the crash of an ELAL freight jumbo into an Amsterdam suburb. The Dutch investigators swarmed like a cloud around the chief Boeing investigator but I managed to speak one of his fellows. He called his chief who slipped away from the dutch flies and I explained that the initial cause was sloppy onsite overbutanization of the kerosene causing vapor bubbles in the fuel system of the hot engines overrated at take off, irregular firing of the burners, violent vibrations of the turbine engines and breaking off. Its also the explanation for the unexplained severe vibrations that the engine vibration indicators often showed and were blamed to be malfunctional indications. The engine studs were designed to break of in case of violent engine vibrations to prevent structural damage but the engines did not drop down but first launched forward and then hit the wing. Because of the disaster the concept of the safety studs has been abandoned. The eyes of the chief Boeing investigator went large as dishes and before the cloud of flies came after him he assured me that Boeing would contact me soon. Later that evening he was on dutch television and he looked very different and his eyes very strange (drugged). Extorted with the Katmethod ??

 

These kind of practices are so extreme that the public can’t believe it and they can go on for centuries, even millennia, in powerful institutes like governments and the church. At present the church is not so powerful anymore and it became public, the abuse by clericals of gay boys and the ultimate suppression of complaints with the threat of castration.

 

In the wake of the Dutroux affaire similar terrible cases became public and all kind of rumors of the involvement of key persons. Recent is the case of the Amsterdam kindergarten Hofnarretje where tenth of toddles where raped, even babies, and only was disclosed after going on for years with rumors.

 

GoldMorgs third world war, over the financial markets, now targeted to the Deutsche Bank, the German economy (that is the provider for the social security) and socialism.

The Katmethod is also exploited by the GoldMorgs in their third world war over the financial markets to achieve absolute world power, on the way also world wide elimination of socialism and on that way decimation of the German economy. Germany is showing the world, in particular the hundred million poor USA citizens under or just above the poverty minimum, that an economy can perform supreme with a good social security. The possible public understanding and an uprising of the USA poor in demand for learning from Germany is a nightmare for the GoldMorgs.

 

GoldMorgs third world war is also the true reason for the occupation of Iraq and Afghanistan, to use those for realistic brainwashing and training over a million violent USA whites in preparation for violent suppression of foreseeable violent uprisings of the poor in the USA. The troops in Iraq and Afghanistan were under constant death threat by not so foreign looking citizens and have experienced their fellows to be killed, or lost a hand or foot of or worse. In this way they have been brainwashed for life that anyone with black hair is an enemy and to be shoot on with life bullets or worse. Over a million Iraqis and Afghan have been killed in the process and millions wounded; the “democratic blessing” delivered by the USA under command of Bush. Cumulative expenses for the USA have already been calculated beyond six trillion dollar. Its almost sure that Saddam used the Katmethod to make his co-rulers cooperate to his victimizing millions of Iranians and own citizens with chemical warfare and other torture suppression.

 

With all expenses calculated it appears that the price of Saddams oil and present and future Iraqi and also Saud oil is beyond thousand dollar each barrel. On top of that adds the even more huge loss of citizens freedom and rights in the USA and Europe. The GoldMorgs like it but the citizens do not like the effects of stuffing inhumane regimes with dollars. Safe nuclear energy would have been much cheaper.

 

It has become known that the Saud rulers financed the 911 perpetrators, who most were Saudi’s. So Saud should have been bombed and occupied to be freed from the Saud dictators who have spread their falsification of the Koran over the world. It’s this kind of slander and detractors against the Koran that the Koran has destined the severe punishments and jihad against. The Koran has in fact destined the sharia court conviction and decapitation of the Saud rulers. The regime and the situation for women are much more humane in Iran then in Saud. In Iran more girls then boys attend university. It seems that an original true version of the Koran has been discovered in Saud but kept from the world by the Saud rulers. The chances of finding true ancient scripts is systematicly buldozered from the world. Most ancient remains around the holy shrine in Mekka have been buldozered in the past decades. Now also the site of the holy shrine is going to be buldozered. And the so called free news papers and tv channels in the USA and Europe keep silent.

 

A new USA so called law, the NDAA, has legalized killing, abduction and torture by violent secret USA gangs (somos) all over the world. They should be deployed against the Saud rulers and not against dissidents in Europe. USA Senator John Billington was soon killed, so called by a mad neighbor, after he demanded investigation into the Saud financing of the 911 perpetrators and what the government knew about it before attacking Afghanistan and Iraq again, instead of Saud. It looks like that in this matter also the Katmethod has been involved. Senior senior USA senator Bob Graham wrote in his book about it and recently again demanded for investigations on the financing of the 911 perpetrators.

 


 

 

~~F~ nederlands gifgaschemiegrootleveranties aan gifgas Saddam

 

Voor hierover zie  www.LOTto.KG/esm

 

Voor de duidelijkheid, wij vinden in ons parlement de hoofdverantwoordelijken en hoofdschuldigen voor 45% van werelds leveringen aan Gifgas Saddam, met als gevolg de noodzaak van twee enorme navo inzetten, al twintigduizend miljard kosten, oplopend richting honderdduizend miljard.

In het parlement zouden we partij LOTto,kg of als parlementsleden bij een andere partij de waarheid beter kunnen uitdragen.

 

Als de parlementsleden van nu de leveranties aan gifgas Saddam betreuren dan  gaan ze meteen voor een vertienvoudiging van het aantal parlementsleden.

 

13 Mei 2012

Gifgas Saddam, zijn (nederlandse) grootleveranties en VVDer Bolkestein en anderen die jarenlang hardnekkig de poort wijd open hielden voor de leveranties moeten niet gezien worden als foute eenlingen in de woestijn. Gifgas Saddam kon vanwege de duizenden tankautos vol chemiecalien voor zijn gifgas denken dat Het Westen desnoods met gifgas de voorzetting van zijn binnenlandse oorlog en zijn oorlog tegen Iran toeliet en zelfs wenste en als voorwaarde om hem te helpen nog lang aan de macht te blijven. De groottoeleveranciers aan gifgas Saddam konden vanwege het uitblijven van verboden en daadwerkelijk afdwingen van verboden denken dat hun landen de leveringen goedkeurden en zelfs zo noodzakelijk vonden dat de leveranciiers met hun geldelijke beloningen beschermd zouden worden, een bescherming die inderdaad voortduurt. De volksvertegenwoordigers lieten bij meerderheid de leveringen jaren en jaren voortduren terwijl de gifgasinzet door Saddam al onderwerp van diskussie was. Daardoor konden de uitvoerende politici denken dat de burgers het bij meerderheid toelieten en zelfs wensten en als noodzakelijk dachten. Het is echter bij voorkeur bij voorrang aan te nemen dat de volksvertegenwoordiging niet bij machte was de gewone mensen te vertegenwoordigen en het ontsporen van het topbestuur tegen te gaan.      In het parlement zouden we partij LOTto,kg of als parlementsleden bij een andere partij de waarheid beter kunnen uitdragen.

 

 

XXXXXXX Omdat het parlement te onverschillig of onmachtig was en is om goed op de gifgaszaken te reageren een konkreet voorbeeld van een gifgasslachtoffer die nog leeft: Dit is een groot verschil met de holocaust. In de verschrikkelijke holocaust was vergassing in korte tijd dood een bevrijding van lange verschrikkelijke concentratiekampverschrikkingen. Voor velen betekende het zelfs dat zij de lange verschrikkelijke concentratiekampverschrikkingen niet hoefden te lijden.

In het geval van Saddams gifgas was het voor de overlevenden niet het eind maar juist het begin van de verschrikkingen, lange tijd verchrikkelijk lijden en tientallen jaren worstelen met de zware gevolgen, veel zoals de relatief weinige maar toch vele overlevenden van de concentratiekampen. Het is verbijsterend dat juist Bolkestein hardnekkig de poort wagenwijd open hield voor de leveranties aan Saddam.

 

Nu een typisch voorbeeld van de verschrikkelijke gevolgen van mosterdgas voor de overlevenden die niet blind zijn geworden en niet in gezicht en elders onder de zware brandwonden zaten en onder de blijvend pijnlijke en problematische littekens daarvan zitten. Wel waren hun longen chemisch verbrand en zitten vol litteken weefsel en hadden en hebben zij ook andere verschrikkelijke gevolgen.

 

Ziekte na getroffen te zijn door zwavel mosterd gas:

Zij was meer dan drie maand op het randje van de dood. De artsen konden weinig doen. Zij stikte voortdurend bijna, kon niet gaan liggen slapen want dan zou zij stikken. Zij kon niet slapen. Dit was een continue marteling zoals meer dan tweeduizend uren achtereen waterboarding, wakker houden en pijnigen met elektrische naalden. Verder had zij verschrikkelijke longpijn, hoofdpijn en overal pijn en voelde zich verschrikkelijk ellendig ziek en uiterst zwak. Opiaten om de pijn te verminderen konden niet want zouden boven op de verzwakking een dodelijke uitwerking hebben.

Na de voornoemde verschrikkingen van meer dan drie maanden namen deze verschrikkingen per kwartaal langzaam af. Twee jaren was de toestand nog steeds zeer kortademig, longpijn, vreselijke hoofdpijnen, zeer ziek voelen, zeer zwak voelen, niet kunnen liggen en zeer slecht kunnen slapen.

De volgende jaren werden gevuld met gevolgziekten door de door het gifgas verzwakte immumiteit. Ook was daar nog steeds het kortademig en zwak zijn. Het is vergelijkbaar met iemand die een zeer zware chemokuur heeft ondergaan en na jaren nog steeds uitgeput is na het oplopen van tien traptreden. Gebleven zijn de vaak zware hoofdpijnen, slecht kunnen slapen, zwakke gesteldheid en zwakke immumiteit. Door de met het gifgas verzwakte immumiteit heeft een oorinfektie zich kunnen nestelen en de ziekte van meniere kunnen veroorzaken. Niet lang daarna heeft door de verzwakte immumiteit een streptococcen infectie abdominaal kunnen woekeren en tot ingrijpende operaties genoodzaakt. In beide gevallen beweerden huisartsen en specialisten aanstellerij waardoor de schade ernstig toe kon nemen. Als men dan ziet hoe kollega artsen zwijgen en onderzoeksgegevens laten verdwijnen om hun collega’s te beschermen. Het is ronduit walgelijk. De artsen deden ook volop mee aan het verzwijgen van de gifgasgevolgen. Zij weigeren de gevolgen te zien. De longarts weigerde goed te onderzoeken en verslag te doen. De huisarts schreef in een bericht –hypochonder- terwijl een internist later de dodelijk gevaarlijke vleesetende bacterie vaststelde, waaraan premier Balkende (bijna) een voet verloor. Een neuroloog heeft zelfs ultiem gedreigd met heel nare gevolgen als zij rond zou blijven vragen naar onderzoeken.

Het is als voor zovele overlevenden van gifgas. Zij herstellen deels van de aanvangs verschrikkelijke ziekteverschijnselen maar van de ene ziekte-ellende komt de andere. Zij heeft door alle gevolgellende geen baan kunnen behouden, niet kunnen studeren, geen loopbaan kunnen opbouwen, geen inkomsten kunnen genieten, niet kunnen sparen, geen pensioen kunnen opbouwen niet op vakantie kunnen gaan, voortdurend getobd met de gezondheid, niet van het leven kunnen genieten. Alleen al de misgelopen inkomsten en misgelopen pensioenopbouw bedragen al meer dan een miljoen euro. Daarbij is minstens nog eens zoveel als smartegeld voor het leed te rekenen.

Het maatschappelijk en sociale veld van instanties, kennissen en familie heeft ook haar als gifgasslachtoffer stelselmatig onderdrukt en proberen uit te buiten. Zoals; -je bent niet ziek, je stelt je aan-. Zoals het met geweld dreigen en dreigen met een spuitbus haar kind blind te maken. Nooit verontschuldigt, geen woord. Een daadwerkelijke verontschuldiging zou minstens tonnen inhouden. Men durft makkelijk te dreigen tegen iemand die door voortdurende ernstige ziekte en armoede in een zwakke positie verkeert. Dat was toen zij zich tegen advies van haar man in een familiekwestie mengde. Dat was toen een vrouw onder valse voorwendselen, met volop medewerking van de gemeente, naar nederland was gehaald om uitgebuit te worden. En de instanties wilden de dader helemaal niet aanpakken, ook niet na talloze bedreigingen en het recht in het gezicht beuken van een meisje. Net alsof die voor de geheime dienst werkte of zo. Tja, dat ook nog, zulke familieleden. De walgelijk lafste bedreigingen en het walgelijk lafst afpakken van de erfenis, financiele gevolgen al minstens vier ton. Mosterdgas is duivels, treft meestal niet de slechte mensen. We zijn er nu wel klaar mee en voorbereid op zulke walgelijke lafaards. De walgelijk laffe zware witteboorde kriminelen sturen kriminelen die zich rondom het slachtoffer uit geven als agent van een geheime dienst. Zij vernietigen typisch juist het meest het leven van de mensen die het meest strijden tegen gifgas. De meeste mensen zijn stikbenouwd voor geheime diensten en gehoorzamen dan. Zoals gezegd, mosterdgas en het hele skala mensen dat er aan meewerkt is des duivels en vooral walgelijk zijn de parlementsleden die het laten gebeuren en daardoor juist aanmoedigen.

Verdere mishandeling; afpakken van de erfenis en dan zoals, -Je bent werkloos dus moet je maar draagmoeder worden- (terwijl de potentiele vader een zeer gevaarlijke hepatitis had). -Je bent te lui om te werken.- -Je bent werkloos dus kan je onze (gratis) huishoudster en kinderoppas worden.- En letterlijk ook –Je bent stront.- Dus boven op de vernietiging van gezondheid, loopbaan, financieen en levensvreugde komt de mentale vertrapping door de omgeving.

Door het gemis van een kwalitatieve werkomgeving mist zij ook de kennissenkring die men daarmee pleegt op te bouwen. De ziekte heeft voortdurend een zware last op het gezin gelegd en ook de loopbaan van echtgenoot zodanig afgeremd dat die de aansluitingen ontvallen zijn. Ook de voortdurende armoede heeft een zware stempel op de zoon gedrukt naarmate hij ouder werd. De verdere vooruitzichten voor haar zijn ook somber. Behalve de uitzichten op armoede is daar de verschrikking dat de meeste overlevende gifgasslachtoffers uiteindelijk aan leukemie overlijden, zo is onlangs publiek geworden. Bovendien drukt alles een zware stempel op de geest.

Zulks overkomt ook andere zware slachtoffers van zware brandwonden, zware kanker, MS en nog wat andere vreselijke ziekten. Maar in dit geval was het door opzet en nalatigheid, door Saddam’s regime, door de gifgaschemietoeleveranties en bovenal door de parlementsleden en regeringsleden die opzettelijk de waarschuwers negeerden en die het dus opzettelijk lieten gebeuren en daarmee aanmoedigden. Bovenal is het hen te verwijten. Ze zijn bovenal allemaal te walgelijk laf om bekend te maken dat ze in 1983 van vd Veen een brief aan huis kregen met waarschuwingen voor de gigantische gevolgen van leveringen aan gifgas Saddam. Dodelijke dreiging voor Israel, inzet van de hele NAVO, duizenden miljarden kosten, niet later huilen dat Iran de atoombom wil, economische instorting door langdurig einde van de olie-export uit de Perzische Golf, de amerikaanse GoldMorgs alslachendederde.

De gevolgen van de cynische onverschilligheid treffen nu onszelf in de vorm van de banken- en eurokrisis. Deze crisis is echter slechts een waarschuwing vergeleken met de verschrikkelijke verminkende en dodelijke catastrofe die ons nog kan treffen door de onverschilligheid of onmacht van onze volksvertegenwoordiging. Daarom moet weer demokratie ingevoerd worden met tienmaal zoveel leden voor de parlementen.

 

 

 

 

Hoewel de gifgastoeleveranties en deelname aan foute oorlogen ultieme bewijzen vormen, zijn de bankenkrisis en de eurokrisis eveneens ten enorme eigen schade ultieme bewijzen van de onmacht van de volksvertegenwoordiging. De enige oplossing in zicht is herinvoering van de demokratie met vertienvoudiging van het aantal parlementsleden, zoals bij betreffend hoofdstuk ~G~ uiteengezet.

Als de volksvertegenwoordigers echt al die ellende niet wilden en echt niet meer willen dan komt er binnen enkele maanden een vertienvoudiging van het aantal parlementsleden met tien beleidskamers. Een andere echt werkzame en direkt uitvoerbare benadering en oplossing is geheel niet in het zicht.

 

Voor zover bekend is onze partij LOT to.kg thans de enige voorloper die een grondoorzaak aanwijst van het falen van het bestuur van onze samenlevingen en het ontbreken van daadwerkelijke demokratie en de enige oplossing in zicht aanwijst, namelijk vertienvoudiging van het aantal parlementsleden.

Het zou een droom zijn die uitkomt als grootleveranciers aan gifgas Saddam hun imago honderdtachtig graden omdraaien door (negenen)negentig procent van hun vermogen beschikbaar stellen aan de herdemokratisering door dat vermogen over te doen aan de partij LOT to.kg  Hun kinderen en kleinkinderen hoeven zichzelf dan niet meer te schamen voor hun vaders en grootvaders maar kunnen dan trots zijn op hun vaders en grootvaders die er alles aan gedaan hebben om de demokratie weer in te voeren. Dat zal honderd maal zoveel positiefs brengen als de negatieve gevolgen van de leveranties aan gifgas Saddam. Met vertienvoudiging van het aantal parlementsleden kan het bestuurlijk falen tegen gegaan worden. Zo kunnen  de gewapende en financiele oorlogen met hun verschrikkelijke en ver doorwerkende gevolgen tegen gegaan worden. Ook kunnen allerlei katastrofale ontwikkelingen met preventie door een kundig demokratisch bestuur voorkomen worden.

 

De tijd voor zo een initiatief is nu. We gaan naar een goed werkend topbestuur van de samenleving met de herinvoering van de demokratie met tienvoudig meer parlementsleden of we gaan naar de uitbreiding over Europa en verdere verzwaring van de diktatuur van de GoldMorgs. De GoldMorgs hebben aangezet tot de grote financiele en gewapende oorlogen in de vorige en deze eeuw om hun rijkdom en macht uit te breiden. Beurshandelaar Rastana riep het vertwijfeld uit in de wereldmedia; beurzen crashen voor de plunderwinst ongeacht de veelvoudige schade als gevolg, ekonomische instortingen, gewapende oorlogen en hongersnoden. Het voortdenderen van de GoldMorgs zal vreselijke gevolgen hebben, inbegrepen een ongekend verschrikkelijke soort van langdurige burgeroorlog in de VS, grote nucleaire miljoenenmoordaanvallen en moord op en veeljarige uitputting van miljarden onschuldige mensen met biowapens zoals een doomsday vogelgriepvirus. Het is urgent dat de GoldMorgs struktureel ingekapseld worden. Het is urgent tijd voor een goed topbestuur van de samenleving met de herinvoering van de demokratie met een vertienvoudiging van het aantal parlementsleden.

 

 

 

 

 

 

3 Mei 2012

~~G~~               aktief kiesrecht voor elk mens en

          herinvoering demokratie met veel meer parlementsleden

 

regeren is vooruitzien, een aantal ideeen voor politieke verbetering

     

~~~ aktief kiesrecht voor elk mens, groot of klein in geld of leeftijd

~~~ herinvoering van demokratie met veel meer parlementsleden

~~~ respect voor de medemens uitvoeren, niet leugenachtig moraliseren over christelijke grondslagen en niet zoals de VVD PVV en CDA dan het tegengestelde doen

 

~~~ aktief kiesrecht voor elk mens, groot of klein in geld of leeftijd

 

Het is niet meer van deze tijd dat een groot aantal mensen uitgesloten wordt van het kiesrecht, namelijk de nul tot zeventienjarigen. Vanaf veertien jaren wordt men door een politieke meerderheid al oud genoeg geacht om te werken, zelf te kunnen beslissen over bepaalde omgang met volwassenen en in sommige gevallen als volwassene bestraft te worden. Het is daartegenover heel extreem en vreemd dat men dan ongeschikt wordt geacht om als minderheid deel te nemen aan de verkiezingen. Ouders worden geschikt geacht over alles te beslissen voor hun kinderen, behalve dan bij de verkiezingen. Het is heel vreemd dat zo de mensen van nul tot dertien jaren worden uitgesloten van de verkiezingen, alsof ze nog niet meetellen,alsof zo nog geen mens zijn. Dan zou men voor niemand moeten toelaten om bij volmacht te stemmen en de ouderen, eigenlijk iedereen, moeten toetsen of ze zelf nog over hun stem kunnen beslissen.

Elk mens heeft recht om mee te doen, ook aan de verkiezingen, de nul tot elf jarigen vertegenwoordigd door hun moeder. Het gaat ook over hun toekomst. Van moeders is het eenvoudigst duidelijk dat zij de ouders van hun kinderen zijn. Is er geen moeder dan kan het stemvertegenwoordigingsrecht naar de vader.  

 


 

~~~ herinvoering van demokratie, met veel meer parlementsleden

 

Het kleine aantal parlementsleden is niet meer van deze tijd en tegenwoordig veel te klein om greep te hebben op het landsbestuur doordat de maatschappij veel komplexer is geworden, met veel meer bestuursbehoefte om een maatschappelijke samenhang en zo onze ekonomie, welvaart en welzijn te kunnen behouden. In een demokratie mag de kiezer beslissen over het bestuur, via vertegenwoordigers. Maar daar is al lang weinig sprake meer van.

De mensen voelen zich genegeerd en gaan stemmen op mensen die verdeeldheid zaaien en afleiden terwijl plunderwinstfundamentalisten hun slag slaan en rokende puinhopen achterlaten, verschijnselen van verval die verval van onze welvaart veroorzaken.

 

 

 

~~  voorbeelden van de rampzalige gevolgen van een te klein parlement

    ~ HSL en Betuweroute, 30 miljard verspild

    ~ gifgas hulp aan Saddam, gevolg miljoenen slachtoffers en vele biljarden schade

    ~ bankenkrisis, ~ Eurokrisis

 

~~ ESM, nog ondemokratischer, nog gevaarlijker, zonder ESM parlement

~~ parlementaire enquete negeert te klein parlement als zwakke schakel

 

 

 

~~  met een voldoende groot parlement weer demokratie, dat is noodzakelijk

 

 

 

~~ voorbeelden van de rampzalige gevolgen van een te klein parlement

 

~ HSL en Betuweroute, 30 miljard verspild

Een klein voorbeeld vormen de HSL en de Betuweroute, lintmonumenten van verspilling van meer dan dertig miljard, door VVDster Jorritsma daags voor vertrek afgetekend ten voordele van haar vriendjes aannemers. De kamer had er geen greep op, zo is bij de parlementaire enquete vastgesteld. Vanwege het miniskule aantal hadden de parlementsleden veel meer te doen dan alleen verkeer en waterstaat.

 

~ gifgas hulp aan Saddam, gevolg miljoenen slachtoffers en biljarden schade

 

Er zijn veel grotere voorbeelden die in het kwadraat bewezen hebben dat voor onze moderne samenleving het aantal parlementsleden veel te klein is waardoor bestuursbehendige exentriekelingen gevaarlijk af kunnen dwalen. Na 1980 hield VVDer Bolkestein de poort wagenwijd open voor 45% van werelds leveranties aan gifgas Saddam, waarmee ons mooi land misbruikt is en ook wij allemaal voor eeuwig met een grote schande belast zijn. Het parlement had er onvoldoende greep op en liet her jarenlang toe ondanks ik bijna elk parlementslid mijn schrijven (thuis) bezorgde met waarschuwingen. De gevolgen zijn nu al, zoals door ondergetekende vanaf 1982 gewaarschuwd; inzet van de hele NAVO om het gevaar Saddam in te perken en op te ruimen, meer dan twintigduizend miljard kosten en miljoenen slachtoffers. En de enorme schade woekert nog steeds door.

 

 

 

~ waanzinnig beschamende vertrapping van grondwet artikel 90.

 

 

 

Sedert 1983 doen wij al ons best om de politici tot navolging van grondwet artikel 90 te bewegen.

 

Sedert 1983, al dertig jaren dus, luidt artikel 90:

=De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.=

Sedert 1953, acht jaren na de oorlog, al zestig jaren geleden dus, luidde het onder artikel 58:

=De koning heeft het opperbestuur der buitenlandse betrekkingen.

Hij bevordert de ontwikkeling der internationale rechtsorde.=

 

 

 

In schril kontrast met artikel 90 staat het vanaf 1981 jarenlang hardnekkig de poort van regelgeving wagenwijd open houden voor gifgaschemieleveranties aan gifgas Saddam. In schril kontrast met artikel 90 staat het nog steeds tegen elke poging tot vervolging beschermen van de nederlandse werelds grootste leveranties aan gifgas Saddam.

In schril kontrast met artikel 90 staat de absolute blokkade van zowel justitie als de FIOD-ECD om de grote en vele andere bankenkrisismisdadigers op te sporen, te vervolgen en te laten veroordelen. De opsporing en vervolging is tamelijk eenvoudig en zeer urgent voordat het verjaart. Wellicht daarom dat de VVD er veel voor over had en heeft om te blijven regeren.

In schril kontrast met artikel 90 staat de absolute weigering om de Rotterdamse makers te vervolgen van een EWMMM, een ethnocide wapen van massa mutilatie en moord, die naar bewering van de makers zeer eenvoudig verspreid kan worden en miljarden kan vermoorden. Wij nemen echter aan dat slechts tien procent van de Aziaten zal sterven, tien procent nouwelijks ziek zal worden en tachtig procent zeer zwaar ziek zal worden en jarenlang zeer ernstig verzwakt zal zijn. Aziaten schijnen minder natuurlijke weerstand tegen de vogelgriep te hebben. Voor de andere mensen in de wereld zal dat niet tachtig maar tien procent zijn. Vandaar het ethnocide aspekt.

In schril kontrast met artikel 90 staat de absolute weigering om Ayaan te vervolgen. Door haar onjuiste identiteit had het parlement wettelijk maar 149 leden. Gevolg kan zijn de ongeldigheid van verdragen die dankzij zogenaamd Een stem meerderheid geratificeerd zijn.

In schril kontrast met artikel 90 staat dat Zalm het opperhoofd van de staatseigen grote ABNAMRO bank mag zijn, nadat hij in openbaar toegaf van de onjuiste identiteit van Ayaan af te weten.

In schril kontrast met artikel 90 staat dat nederland het mogelijk maakt elders in de wereld jaarlijks duizenden miljarden belasting te ontwijken dan wel ontduiken. Daarvoor wordt er op papier jaarlijks via nederland twaalfduizend miljard omgezet, een twintig malen ons BNP, terwijl ons land er maar anderhalf miljard wijzer van wordt.

In schril konstrast met artikel 90 staat de nederlandse ratifikatie van het ESM. Dat bepaalt dat een handje vol zogenaamd wijze mannen absoluut onaantastbaar is en kan bepalen dat nederland duizenden miljarden moet ophoesten. Gelukkig hebben wij in stilte als enige het duitse konstitutionele hof net over het randje weten te overtuigen om uit te spreken dat het in strijd met de grondwet is, niet meer dan dat maar ook niet minder dan dat. Het bewijst de waardeloosheid van onze eerste kamer. In plaats van dat toe te geven willen onze politici nu met een krachtige campagne de duitse politici overtuigen om hun BundesVerfassungGericht bij het vuil te zetten. Zij willen niet erkennen dat het BverfG ons van de GoldMorgs gered heeft, voorlopig. Dat is typisch de opvatting van nederlandse politici, voorval van GoldMorgs hulpjes, over toepassing van artikel 90. Dat is niet het verspreiden van DE internationale rechtsorde maar van hun zogenaamde rechtsorde.

In schril kontrast met artikel 90 staat dat Wilders anderhalf miljard mensen opzettelijk via de wereldmedia belasterd heeft als zijnde verheerlijkers van een kinderverkrachter. Van de algemene verdraagzaamheid van deze anderhalf miljard mensen getuigt het dat men er weinig meer van verneemt en Wilders niet aangeslagen is ondanks zijn magere beveiliging. Wij zijn overigens groot voorstander van de rechtsorde. De rechter moet beslissen en niemand mag eigen rechtertje spelen. Daarom doen wij netjes aangiften.

 

De namen die opduiken bij het voorgaande zijn helaas; Bolkestein, Zalm, Ayaan, Wilders, Demmink, Opstelten, Teeven, Weekers, Rosental en Rutte. Pijnlijk is dat allen van de VVD zijn/waren, de volkspartij voor vrijheid en demokratie.

 

 

Sedert 1983 proberen wij de politici tot respect voor de grondrechten te bewegen. In 1983 was dat aan de meeste parlementsleden een individuele brief, bij de meesten thuis bezorgd, met een uitgebreide waarschuwing om de gifgaschemieleveranties aan Saddam onmiddelijk absoluut te blokkeren, tevergeefs.

 

 

Na het vergassen van miljoenen mensen in de verguisde verschrikkelijke holocaust kon het zelfs zogenaamd joodse bewindspersonen niet moveren dat er weer vele mensen vergast dreigden te worden, op nog verschrikkelijker wijze. De recente jaren proberen wij tot een serieus uitziende poging tot vervolging te moveren, opdat nederland toont afstand te nemen van de verschrikkingen, tevergeefs.

 

 

Het destijds met als tijdelijk en beperkt bedoelde internetreakties als poging om gerenomeerde media te interesseren faalde ook, ondanks de maximale konkretisering binnen de wettelijke grenzen. De internetreakties waren destijds bedoeld om tijdelijk onder ogen te komen van mediamensen en de beperkte kring lezers om informatie los te krijgen. Helaas lukte dat niet maar bleven ze wel geheel onvoorzien jarenlang staan en worden ze samen door Google gepresenteerd, als men met een zeer specifieke woordkombinatie zoekt, ook al is het in de schaduw van vele mededelingen van gerenomeerde media. Verzoeken tot verwijdering werden lang genegeerd en slagen bij een bepaalde website nog steeds niet.

 

In verband met al deze schendingen van de Grondwet, artikel 90, hebben wij herhaaldelijk een reeks goed gemotiveerde aangiften bij justitie ingediend. Deze zijn zo met de losse hand door justitie en daarna door het gerechtshof terzijde geschoven.

 

 

Nu er een VVD – PvdA regering is en er een nieuwe topambtenaar justitie is, hebben zij, Teeven, Opstelten, Weekers en Rutte, herkansing om de grondwet te volgen en kunnen zij daarbij door de PvdA geholpen worden.

 

 

 

Grondwet artikel 90 opvolgen is niet alleen grondwet artikel 90 opvolgen maar heeft als uitwerking dat de grondrechten en de internationale verdragen opgevolgd worden en nederland het goede voorbeeld gaat geven en zich een respectabel aanzien in de wereld verwerft.

 

 

Want ondanks de hele mediahype ten gunste van nederland heeft men de werkelijke gedragingen van nederland wel door of is bezig dat wel door te krijgen in de wereld. Onze vertrapping van onze grondwet, artikel 90, is vreselijk schadelijk voor ons land en ons burgers. Temeer is het waanzinnig beschamend omdat, naar beweerd wordt, nederland de enige natie in de wereld is met zo een grondwettelijke bepaling.

 

 

De grondwet en de wetten zijn niet slechts dode letters. Dankzij het jurisme was de opbouw van onze maatschappij en onze welvaart en welzijn mogelijk. Het zou dan ook nuttig zijn als de parlementsleden en bewindspersonen wat meer enige kennis en respect voor de grondwet etc. toonden, en niet langer pogingen tot ondersteuning daarbij, zoals door ons, stelselmatig weigeren en (opzettelijk) laten vertrappen. De juristen vormden en vormen naast de ingenieurs een hoofdpijler voor de opbouw van onze welvaart en welzijn en zijn zo mogelijk nog belangrijker voor het behoud ervan.

 

De grondwet is een verankering van een uitwerking de joods- christelijke normen en waarden, die in de bijbel maar ook in de Koran weergegeven zijn en waarvan het boedisme ook niet afwijkt. Demokratie en socialisme behoren daartoe. De inhoud van de grondwet en de harmonierende europese grondrechten en verdragen getuigt van de goede inslag van de juristen die ze opgesteld hebben. Het is dan ook ontzettend diep treurig om waar te nemen hoe de meeste van onze parlementsleden en bewindspersonen ze vervolgens (voorwaardelijk/passief) laten vertrappen. Het getuigt er van de ze hun taken bij verre niet aankunnen. Het getuigt er van dat er tien maal zoveel parlementsleden nodig zijn. We moeten maar hopen dat de politici snel tot inkeer komen en zo mogelijk ons best ervoor blijven doen.

 

We zijn in 1983 begonnen wat te doen tegen het aanrichten van het verschrikkelijkste tegen vele mensen. Dat doen is het volgen van de christelijk – joodse – islamitische – boedistische grondslagen van menselijke normen en waarden, die in onze grondwet en europese en internationale grondrechten verankerd zijn. Daarmee roepen we ook op tot de opvolging van artikel 90 van onze grondwet. Als officiele politieke partij en dus ook officieel belanghebbende hebben we een reeks goed onderbouwde aangiften ingediend tegen de ergste schendingen van de grondwet, artikel 90. Helaas tot nu toe zonder positief resultaat. Een nederlandse daadwerkelijke opvolging van de grondwet, artikel 90, heeft meer algemene waarde en meer defensiewaarde dan bijvoorbeeld het hele JSF projekt wereldwijd. Het is veel effektiever om bijvoorbeeld een JSF minder te plannen en dat geld aan ons beschikbaar te stellen. Een goede internationale rechtsorde heeft namelijk meer waarde en is effektiever voor de vrede en veiligheid dan welke verschrikkelijke wapenmacht dan ook.

 

 

Onze unieke artikel 90 dient dan ook geen dode letter te blijven en dient dan ook niet uitsluitend schijnnavolging te vinden in de vorm van het beleren van arme landen en regeringen die geen hulpjes willen zijn van de GoldMorgs. Ons uniek artikel 90 dient niet uitsluitend schijnnavolging te vinden middels instellingen tot internationale vervolging en berechting, zoals het ICC.

 

 

Dat heeft als schrijnend exponent het vervolgen van een Ruwandese vrouw op grond van mogelijk onbetrouwbare getuigen die beweren dat zij aangezet zou hebben tot moord op honderd Ruwandezen. Dat terwijl nederland decennia persistent elke serieuze poging tot vervolging weigert op de nederlandse en werelds grootste gifgaschemieleveranties aan gifgas Saddam. Zij zijn niet medeverantwoordelijk voor honderd doden maar voor honderdduizenden slachtoffers.

 

~ bankenkrisis en Eurokrisis

 

Recent heeft ook de bankenkrisis in het kwadraat bewezen dat het aantal parlementsleden veel te klein is. Het gehele financiele beleid was en is overgeleverd aan een klein groepje topbestuurders van maatschappelijke instellingen en de banken, die zelfs samen de herhaaldelijk op jaarvergaderingen uitgesproken waarschuwingen door deskundigen uit het maatschappelijk veld totaal negeerden. Topbestuurders zijn ook geen supermensen, dus ook geen superbestuurders en sluiten zich door de overbelasting af. Het is dan ook logisch dat het met een klein bestuur totaal mis gaat. Een klein aantal weet immers samen veel minder dan een groot aantal. De oorzaken van de Eurokrisis zijn de bankenkrisis en het destijds door de GoldMorgs met een valutaoorlog laten opjagen tot een overhaaste zwakke oprichting van de Euro. Thans laten we ons door de GoldMorgs met de Eurokrisis en hun manipulaties opjagen tot het ESM verdrag. Het ESM verdrag wordt de uitbreiding en verzwaring van de GoldMorgs diktatuur over Europa, niets minder. De kranten en de kommerciele zenders in Nederland en Duitsland worden beheerst door de GoldMorgs. Die verzwijgen zoals onze politici dat de grote oorzaak van de zogenaamde Eurokrisis is dat de miljoenen welvarenden in het zonnige GISPI Zuiden onverminderd al jaren een belastingparadijs genieten en de oplossing is dat die belstingbetaling doen en inhalen.

 

 

 

 

~ concluderend

 

~~ met een vertienvoudigd voldoende groot parlement eindelijk demokratie, dat is acuut noodzakelijk

 

De enige oplossing in zicht is herinvoering van de demokratie met vertienvoudiging van het aantal parlementsleden, zoals bij betreffend hoofdstuk uiteengezet. De gifgastoeleveranties en deelname aan foute oorlogen vormen ultieme bewijzen. De bankenkrisis en de eurokrisis zijn eveneens met direkt zichtbare enorme eigen schade van die ultieme bewijzen van de onmacht van de volksvertegenwoordigingen.

 

Als de volksvertegenwoordigers echt al die ellende niet wilden en echt niet meer willen dan komt er binnen enkele maanden een vertienvoudiging van het aantal parlementsleden met tien beleidskamers. Een andere echt werkzame en direkt uitvoerbare benadering en oplossing is geheel niet in het zicht.

 

De GoldMorgs zijn zonder tegenwicht volledig losgeslagen en leiden ons en ook zichzelf naar de ondergang. Onze parlementen zijn veeeel te klein om tegenwicht te bieden. Daarmee hebben we geen demokratie maar een geperfektioneerd schijndemokratische GoldMorgs plutokratie.

 

Er is een vreedzame oplossing nodig, met tienmaal zoveel parlementsleden demokratie en tegenwicht aan de GoldMorgs en hoop voor de mensen dat de algehele verslechtering verandert in algehele verbetering.

 

Vooral voor de hoop zijn tienmaal zoveel parlementsleden nodig.

Nu 20-12-2012 gaat er binnen afzienbare tijd iets verschrikkelijks gebeuren waarbij vergeleken 911 helemaal niets was. Bijvoorbeeld grote kans van een draagbare atoombom op een kerncentrale om de nederlandse en vooral om de Duitse ekonomie te vernietigen.

 

Als er kabinetsleden en parlementsleden nu na de bankenkrisis en de eurokrisis tegen vertienvoudiging van het parlement zijn vraag U dan af wat hun ware beweegredenen zijn. Vraag U dan ook af waarom de politici, kranten en tv -zenders geheel zwijgen over deze oplossing, het niet eens in een openbare diskussie willen brengen.

 

De vergroting van het parlement hoeft niet meteen in de grondwet vastgelegd worden. Als we echte volksvertegenwoordigers hebben gaan ze daarvoor.

 

Nu Mei 2012 vernemen we dat de pensioenen 18% omlaag moeten. Straks is het zo dat ze ons vroeger 300% zoveel beloofd hebben. Dat is het als je terug rekent. Al die jaren verplicht zoveel pensioenpremie afgedragen, u is nul komma niet gevraagd hoe ze het mochten beleggen of vergokken, en nu dit. Bovendien, toen wij op de aandeelhoudersvergaderingen waarschuwden voor de fusie met Fortis en een bankenkrisis vroegen die van de pensioenfondsen niet eens wat we bedoelden. Bent U er tevreden mee, ok, het was Uw geld dat van U afgepakt is, waarvoor U vele jaren gewerkt heeft. Bent U er niet zo tevreden mee, steun ons dan zodat wij ze kunnen leren hoe het wel in Uw belang moet.

 

Nu 24 Mei 2012 is de ESM diktatuur geratificeerd door De Jager, Rutte, Plasterk, Pechteld en Sap. Het ESM is ook opgesteld door zogenaamd deskundigen die ons in de bankenkrisis en de eurokrisis hebben laten lopen.

 

ESM weer een bewijs dat er tienmaal zoveel parlementsleden nodig zijn.

 

 

 

 

~~ ESM, nog ondemokratischer, nog gevaarlijker, zonder ESM parlement

 

Het ESM betekent de onaantastbare diktatuur van een klein groepje om duizenden miljarden te vorderen van de hardwerkende modale Mariannen, Claudias en Heinrichen en die kadeau te geven voor de voortzetting van de zonnige GISPI belastingparadijzen van de miljoenen welvarenden daar en een kleine onzichtbare groep GoldMorgs waar een groot deel naar verdwijnt. Het ESM is versterking van de GoldMorgs diktatuur, niets minder. Het ESM is een verdere stap naar de vernietiging van de duitse ekonomie en de EU. De geschiedenis, ook de bankenkrisis, heeft geleerd dat de macht in handen van enkelen tot katastrofes leidt waar alleen en vooral de GoldMorgs rijker van worden. Toch geven we met het ESM de macht in handen van enkelen, onaantastbaar. NIET DOEN is het advies. Het is in strijd met de demokratie en de grondwet. Hoofdelijke stemming eisen, dan kunnen de voorstemmers tot twaalf jaren later met toepassing van artikel 119 Grondwet vervolgd worden. Het ESM is versterking van de GoldMorgs diktatuur.

 

We hebben al een vage club, de TLC, de trilateral commission, met hoofdzetel in zwitserland, met zwitsers onbeperkte verblijfsrecht en immumiteit voor de leden. Waar is dat voor nodig ?

In het ESM verdrag wordt onomkeerbaarheid vastgelegd en de plicht op verzoek van het ESM geld aan te leveren. De verplichting is niet beperkt tot een maximum bedrag. De verdragstaten kunnen geen inzage in de boeken van de ESM afdwingen en de bestuursleden genieten absolute immumiteit. Waar is dat voor nodig ?  Dus de GoldMorgs kunnen met vooruitzichten op grandioze banen voor de ESM bestuurders of hun dierbaren of met afpersing, je weet maar nooit hoe, ESM bestuurders hun hele EU laten verraden, leegplunderen en vernietigen. Ze hoeven maar enkele personen te bewerken en in hun greep te krijgen want het ESM bestuur is gevrijwaard van huiszoekingen, aansprakelijkheid, straf of wat dan zulks ook. Vergeet niet de recente NDAA wet van de VS, die legaliseert dat gewapende bendes van de VS overal te wereld mensen vermoorden, verminken of ontvoeren en martelen. Wie kregen mooie banen of geld van de GoldMorgs of hun voorpostkantoren ?; Tony Blair, Sutherland, Barosso, Draghi, Monti, Balkende, Bos, Ayaan en Wilders en nog een reeks anderen. Begint het te dagen bij U ?  Wat is het ESM, demokratie of diktatuur en landverraad ?

 

Oplossing; de beslisbevoegdheid bij een groot ESM parlement waarvoor thans nu de leden indirekt door de europarlementsleden en/of de nationale parlementsledengekozen worden en de beslisbevoegdheiden voor de nationale parlementen voor het geval het door een land te verstrekken bedrag cumulatief meer dan duizend Euro per persoon verhoogd wordt.

 

 

~~ parlementaire enquete negeert te klein parlement als zwakke schakel

 

Met de bankenkrisis parlementaire enquete is uitgediept welke fouten zijn gemaakt die dus niet herhaald moeten worden maar dat is weer onvolledige preventie. De parlementaire enquete is er helaas weer niet toe gekomen dat de oplossing ligt in de hoogstnoodzakelijke kapaciteitsaanpassing van het maatschappelijk bestuur.

De geschiedenis heeft geleerd dat naarmate de macht meer gekoncentreerd is bij enkele potentaten het katastrofaler mis kan gaan. Voorbeelden te over; Hitler, Stalin, de Japanse keizer, Pol Pot, Saddam, Gorbatjov en Yeltsin en Bush. We zijn het echt zat.

 

 

 

 

~~~ respect voor de medemens uitvoeren, niet leugenachtig moraliseren over christelijke grondslagen en niet zoals de VVD PVV en CDA dan het tegengestelde doen

 

De VVD PVV CDA elite moraliseert steeds meer over christelijke grondslagen maar doet het tegenovergestelde. Deze elite wil alle uitkeringen afschaffen ongeacht mensen wel of geen werk kunnen krijgen, zelfs afschaffen voor mensen die niet meer kunnen lopen. Deze elite wil graag alles voor een dubbeltje krijgen, dat weer miljoenen mensen zoals een eeuw geleden voor een dubbeltje werken zonder menswaardig bestaan. Respect voor de medemens betekent echter dat iedereen voldoende geld krijgt voor een menswaardig bestaan.

 

De VVD PVV CDA elite pronkt steeds meer over strenge straffen, voor de kwajongens die op straat rondhangen (flitsrecht, strafblad met als gevolg werkloosheid zonder uitkering en landuitzetting) voor bijvoorbeeld twintig kwajongens die rondhingen bij een bushokje met vergruizeld glas (“openlijke geweldpleging”) en een andere keer een robbertje aan het vechten waren (“og en mishandeling”) Politie, justitie en de rechtspraak krijgen van de VVD immers budget per zaak, klein of groot. Als het echter gaat om gifgaschemiehandelaren en bankenkrisismisdadigers dan gebeurt er ook jarenlang na aangiften absoluut niets, geen flitsrecht maar geenrecht.

 


 

 

~~~  SubINDEX (Folgeseite) to  www.LOTto.KG/plus  des Weiteres, more, meer   

 

Over de GoldMorgs is ondergebracht in www.LOTto.KG/goldmorgs

 

I  ~~   GoldMorgs en GISPI rijken beschermd door de PVCc

II ~~  Een van de doelen van LOT to.kg  is om deskundig inzicht naar het Binnenhof en omgeving te brengen

III ~~  nuclear doomsday 

IV ~~  aangifte tegen elk kabinetslid en elk parlementslid wegens meineed

V  ~~  financial doomsday

VI ~~  Kerncentrale Borselle moet onmiddelijk dicht

VII~~  Er moet direct een verschrikkelijk streng verbod komen op shortspeculaties

VIII ~~   board,  Vorstand,  bestuur

 

A ~~ grote aangifte wegens corrupt toelaten van en profiteren van de bankencrisis door een groot aantal topmensen, zie verderop

A (eng) ~~  massive inditement about corrupt allowing of and profiting of the banking crisis by a large number of top officials, see after the photo.

 

A b ~   Anzeige beim Bundeskriminalamt gegen der Bankenkriseverbrechern

A c ~    aangifte tegen gifgas Saddams nederlandse grote toeleveranties

A d ~   aangifte tegen  Ayaan wegens vermeende meineed

A e ~   nederlandse grote toeleveranties aan gifgas Saddam

A f  ~  aangifte wegens produktie van ethnocidewapens in Rotterdam

A g ~  aangifte inzake Post.nl vanwege de postverdwijningen 

A h ~  Anzeige beim BKA im Sache  Deutsche Bank -- Vestia

A i  ~~  Verzoek  om artikel 119 grondwet procedure ivm het ESM verdrag

 

IX~~  GoldMorgs thirld world war and the katmethod /!\ /!\ /!\

X ~~ nederlands weigering om de nederlandse gifgaschemieleveringen aan gifgas Saddam te vervolgen,

verzoek aan websites om ontoelaatbare uitingen te verwijderen en

het advies van Maurice de Hond

XI ~~ Hitler en het ESM als wapens van de GoldMorgs

XII  GoldMorgs dik gespekt met ECB staatsgeld

XIII    Neerlands en werelds ware geschiedenis,

              vier eeuwen, 1600 - heden, de kern vd zaak

XIV    ESM is de reden dat het kabinet viel

 

~~~    to  www.LOTto.KG/plus   mit Weiteres,  more,  meer   

 

 

Over het ESM zie   www.Lotto.KG/esm

 

A i  ~~  Verzoek  om artikel 119 grondwet procedure ivm het ESM verdrag

 

XI ~~ Hitler en het ESM als wapens van de GoldMorgs

XII  GoldMorgs dik gespekt met ECB staatsgeld

XIII    Neerlands en werelds ware geschiedenis,

              vier eeuwen, 1600 - heden, de kern vd zaak

XIV    ESM is de reden dat het kabinet viel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

end of this page

GoldMorgs opponent;,,,Lot to.kg ,,, www.goldmorg.com ,,, www.ayaan.de,,, www.lotto.kg ,,, political organization